Václav Košek

Narozen: v roce 1878

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KOŠEK Václav

IV. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. socialisač. - soc. pol. a zásob.

Návrhy:

v příčině živelních pohrom v okresu novopackém, t. 36.

6, 11. VI. 1920; 306. I.

na zmírnění následků živelní pohromy v okrese Mělnickém, t. 2749.

79, 2. VIII. 1921; 908. III.

na sestátnění místní dráhy Sudoměř-Skalsko-Stará Paka a na bezodkladné odstranění závad, které nynější provoz značně ztěžují, t. 3461.

133, 31. III. 1922; 178. V.

na změnu zákona ze dne 27. června 1919, č. 373 Sb. z. a n., o doplnění sítě železniční stavbou drah místních, t. 3526.

139, 23. V. 1922; 415. V.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. hospod. a soc. pol.)

99, 25. XI. 1921; 1179. IV.

o naléh. interp. dr. Šmerala t. 3343 (stranický výklad zákona o závodních výborech zaměstnavateli v neprospěch dělníků).

122, 19. I. 1922; 2231. IV.

o dodatku ke státnímu rozpočtu pro rok 1921 (zpr. t. 3373).

124, 24. I. 1922; 2424. IV.

o naléh. interp. t. 3555, 3562, 3567, 3580, 3581, 3582 a 3560 (stávka kovodělníků, hospodářská krise a zdražování).

142, 30. V. 1922; 671. V.

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. hospod.)

173, 24. XI. 1922; 1115. VI.

o naléh. interp. ve věci hospodářské krise a nezaměstnanosti (t. 3977, 3989, 3992 a 3994).

193, 28. II. 1923; 2306. VI.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. hospod.)

235, 29. XI. 1923; 1035. VIII.

o sociálním pojištění (zpr. t. 4795).

288, 18. IX. 1924; 1658. IX.

o prohlášení min. J. Stříbrného ve věci drahoty (interp. t. 5041 a 5043) a o srážce policie s demonstranty v Praze 10. II. 1925.

323, 12. II. 1925; 1156. X.

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329; skup. hospod.).

370, 5. X. 1925; 1140. XI.

Dotazy:

o dlouhotrvajícím nevyřizování podání stran.

26, 25. XI. 1920; 531. II.

odpov. 48, 27. I. 1921; 1833. II.

o poskytnutí podpory občanům, poškozeným průtrží mračen v obcích Buřanech, Jablonci n. J., Třebíči, Zboři, Chlumku, Štěpanicích a Krzmoli.

141, 29. V. 1922; 5111. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 35. VI.

o poskytnutí podpory z pokladny státní obcím na Mělnicku dne 2. srpna t. r. krupobitím a větrnou smrští postiženým.

159, 24. X. 1922; 32. VI.

odpov. 159, 24. X. 1922; 36. VI.

o odmítnutí podpory v nezaměstnanosti dělníku H. Suchardovi v Lev. Olešnici.

198, 23. III. 1923; 4. VII.

odpov. 215, 27. VI. 1923; 523. VII.

o použití uhelného příplatku ředitelstvím báňského akciového spolku v Plzni (Skretova ul.).

202, 19. IV. 1923; 104. VII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 8. VIII.

že nebyla poskytnuta podpora nouzová v okresu novopackém a vysockém.

203, 24. IV. 1923; 236. VII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 8. VIII.

o stranickém rozhodování ministerstva školství a nár. osvěty o vyučování náboženství dítek školních v Brandově.

219, 30. X. 1923; 5. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 15. IX.

o bezcitném zacházení učitele J. Švece v Bezně s dětmi chudých dělníků.

219, 30. X. 1923; 5. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 13. IX.

o nepřístojném chování nádražního vrátného Aloise Šprachta v Turnově.

219, 30. X. 1923; 5. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 12. IX.

o učebné látce a osnově církve československé ve školách obecných a občanských.

227, 20. XI. 1923; 256. VIII.

odpov. 250, 26. III. 1924; 152. IX.

proč dosud příslušníky církve československý zabraný katolický kostel v Držkově není vrácen katolíkům.

227, 20. XI. 1923; 256. VIII.

o rozloučení města. Železnice s osadou Těšínem.

233, 28. XI. 1923; 797. VIII.

odpov. 265, 27. V. 1924; 733. IX.

že neposkytnuty zákonné výhody bývalým legionářům, zaměstnancům u dřívější Buštěhradské dráhy.

265, 27. V. 1924; 732. IX.

odpov. 281, 4. IX. 1924; 1175. IX.

o stranickém úřadování okresního školního výboru v Semilech.

265, 27. V. 1924; 733. IX.

odpov. 281, 4. IX. 1924; 1176. IX.

o poskytnutí pomoci krupobitím postiženému obyvatelstvu v obcích Opolany, Opolánky, Dobšice a Sány-Žehuň, okr. Král. Městec.

281, 4. IX. 1924; 1172. IX.

odpov. 305, 25. XI. 1924; 537. X.

o rozhodování okresního školního výboru v Turnově při urovnávání rozporů mezi školou a občanstvem, týkajících se náboženských odznaků ve škole v Dehtarech.

281, 4. IX. 194; 1173. IX.

odpov. 307, 27. XI. 1924; 696. X.

proč byl horník-hlídač Ant. Cink dán do provise.

287, 17. IX. 1924; 1519. IX.

odpov. 305, 25. XI. 1924; 537. X.

o jednotném propočítání sazeb dopravních na místních drahách.

297, 11. XI. 1924; 181. X.

odpov. 320, 29. I. 1925; 1069. X.

o stranickém postupu při jmenování úředníků u státních drah v Plzni.

310, 4. XII. 1924; 817. X.

odpov. 320, 29. I. 1925; 1069. X.

o snižování katolického náboženství a zřízení církve katolické při t. zv. osvětových přednáškách ve vojsku.

323, 12. II. 1925; 1133. X.

odpov. 342, 22. V. 1925; 113. XI.

o pomoci obyvatelstvu kraje Chudenického postiženého živelní katastrofou.

350, 25. VI. 1925; 337. XI.

o označení obcí v soudním okresu Mimoň pouze německými tabulkami.

359, 13. VII. 1925; 522. XI.

o nedostatečném opatření u okr. soudu v Mimoni, aby obyvatelstvo české národnosti mohlo se u tohoto soudu domluviti státní řečí.

359, 13. VII. 1925; 522. XI.

o disposicích vojenské správy pro vojenská cvičení u Vel. Boru.

361, 18. IX. 1925; 559. XI.

o poskytnutí podpory okresu mnichovo-hradišťskému na stavbu mostu přes řeku Jizeru u Bakova.

361, 18. IX. 1925; 559. XI.

o protizákonném tvoření oddělení pro vyučování náboženství římsko-katolickému na pětitřídní škole v Lázních Bělohradě.

364, 24. IX. 1925; 626. XI.

o protizákonném opatření okresního školního výboru v Nové Pace ve příčině. vyučování katolickému náboženství na obecné škole v Újezdě Svatojánském.

364, 24. IX. 1925; 626. XI.

o porušení zákona ze dne 13. července 1922, č. 226 Sb. z. a n., okresním školním výborem v Jilemnici.

364, 24. IX. 1925; 626. XI.

o redukci vyučování náboženství řím.-katolickému na obecné škole v Sendražicích.

372, 7. X. 1925; 1344. XI.

o zamýšleném vybudování vodní nádrže u České Skalice.

379, 16. X. 1925; 1608. XI.ISP (příhlásit)