Betty Karpíšková

Narozena: v roce 1881
Zemřela: v roce 1942

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KARPÍŠKOVÁ Betty

III. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována. 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonala 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byla členkou výb. bran. - kult. - soc.-pol. - ústav. práv. - vyšetřov. - zásob. - zdrav. a živnost.

Návrhy:

na vydání zákazu přimíchávání bobové mouky do chlebové mouky z obilí ušlechtilého, t. 196.

11, 8. VII. 1920; 574. I.

jímž se upravuje zákonem zaměstnání žen v živnosti hostinské při obsluze hostů i pokojů (číšnic a pokojských), t. 1412.

50, 14. II. 1921; 2055. II.

aby byl vydán zákon, jímž se zřizují stálé prakticky výchovné kursy pro ženy, t. 2262.

69, 24. VI. 1921; 190. III.

Resoluce:

k osnově zák. o reorganisaci odborného dívčího školství (zpr. t. 3395), týkající se lidových kursů bezplatných pro dívky.

128, 27. I. 1922; 2683. IV.

Zpravodajem:

živnost. výb. zpr. t. 4838 (prozatímní úprava obchodních styků mezi R. Č. a Islandem z 8. V. 1924).

355, 9. VII. 1925; 453. XI.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. hospod. a soc. pol.)

99, 25. XI. 1921; 1160. IV.

o reorganisaci dívčích odborných škol a úpravě poměrů učitelstva na těchto školách (zpr. t. 3395).

128, 27. I. 1922; 2680. IV.

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. hospod. a soc. pol.)

174, 28. XI. 1922; 1259. VI.

o naléh. interp. ve věci hospodářské krise a nezaměstnanosti (t. 3977, 3989, 3992 a 3994).

193, 28. II. 1923; 2339. VI.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. kult.)

233, 28. XI. 1923; 814. VIII.

o sociálním pojištění (zpr. t. 4795).

288, 18. IX. 1924; 1654. IX.

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329; skup. hospod.)

370, 5. X. 1925; 1133. XI.

Dotazy:

o nepřístojném počínání katechety Kulače v Kolíně.

65, 16. III. 1921; 2763. II.

odpov. 67, 19. V. 1921; 102. III.

o zatajování daně z obratu nesvědomitými obchodníky.

139, 23. V. 1922; 412. V.

odpov. 154, 24. VI. 1922; 1315. V.

o vypovídání žen zaměstnaných v léčebném ústavě v Kroměříži z důvodu, že se provdaly.

139, 23. V. 1922; 412. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 35. VI.

v záležitosti reformy porodnické pomoci.

278, 25, VI. 1924; 1041. IX.

odpov. 313, 15. XII. 1924; 888. X.ISP (příhlásit)