Leonhard Kaiser

Narozen: v roce 1872

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KAISER Leonhard

IX. voleb. kraj

NA

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. imunit. - rozp. - soc. pol. a zeměd.

Vzdal se posl. mandátu 5. I. 1925.

320, 29. I. 1925; 1066. X.

Za něho nastoupil Platzer Johann.

Návrhy:

o pohořelých v obci Kunžvartě, v okrese prachatickém, t. 3786.

159, 24. X. 1922; 47. VI.

ve věci živelných škod, způsobených krupobitím a průtrží mračen v novobystřickém okrese, t. 4220.

219, 30. X. 1923; 19. VIII.

doplňov. návrh k osnově zákona o úpravě výhod poskytnutých státním zaměstnancům z důvodů mimořádných poměrů (zpr. t. 3290), týkající se § 2.

110, 16. a 17. XII. 1921; 1643. IV.

Resoluce:

k osnově zákona o sociálním pojištění (zpr. t. 4795), týkající se zřízení zemědělských nemocenských pokladen.

288, 18. IX. 1924; 1733. IX.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. škol.).

29, 2. XII. 1920; 983. II. (něm. 1024)

o úvěru 10 mil. Kč ke tlumení moru a nákaz zvířecích (zpr. t. 2179).

72, 14. VII. 1921; 440. III. (něm. 491)

o smlouvě mezi R. Č. a říší Německou o státním občanství (zpr. t. 2343).

73, 15. VII. 1921; 521. III. (něm. 559)

o prodloužení působnosti zákona o nemocenském pojištění dělníků (t. 3312).

117, 21. XII. 1921; 1943. IV. (něm. 1969)

o sociálním pojištění (zpr. t. 4795).

288, 18. IX. 1924; 1637. IX. (něm. 1739)

Interpelace:

naléhavá, o přídělu výmlatového uhlí pro ranní výmlaty,

t. 107. 9, 18. VI. 1920; 389. I.

odpov. t. 441. 14, 26. X. 1920; 27. II.

o neodůvodněném zabavení časopisu "Budweiser Zeitung",

t. 3230/VI. 118, 10. I. 1922; 1983. IV.

o trýznivém pronásledování německých časopisů,

t. 3230/XI. 118, 10. I. 1922; 1983. IV.

o bezpříkladném a surovém chování vrchního četnického strážmistra Stěchy,

t. 3230/XV. 118, 10. I. 1922; 1983. IV.

o složení prachatické okr. správní komise,

t. 4226/IV. 219, 30. X. 1923; 14. VIII.

o budějovické berní správě,

t. 4975/XIII. 313, 15. XII. 1924; 890. X.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Čes. Budějovicích (přečin podle § 300 tr. z.)

46, 25. I. 1921; 1822. II.

kraj. s. v Čes. Budějovicích (přečin § 65 lit. b) tr. zák.).

159, 24. X. 1922; 7. VI.

řízení zast. 189, 16. II. 1923; 2178. VI.ISP (příhlásit)