Dr. Georg Hanreich

Narozen: v roce 1887
Zemřel: v roce 1955

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HANREICH Georg, dr.

XI. voleb. kraj

NA

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. inic. - rozp. ku prozkoum. čin. Stál. výb. - ústav. - ústav.-práv. a vyšetřov.

Návrhy:

na provedení nouzové akce v okresích rýmařovském, berounském na Moravě a v hornatých částech okresu šternberského, olomouckého a hranického, t. 4894.

294, 30. X. 1924; 30. X.

Resoluce:

k osnově zákona o státním rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300), týkající se zrušení cestovních vis.

235, 29. XI. 1923; 1073. VIII.

k osnově téhož zákona, týkající se úpravy daně z vína.

236, 30. XI. 1923; 1153. VIII.

Řeč v rozpravě:

o činnosti Stál. výb. (t. 560, příl. B, E, F, G, H).

35, 17. XII. 1920; 1444. II. (něm. 1498)

o dodatku ke stát. rozpočtu pro r. 1920 (zpr. t. 1191).

42, 14. I. 1921; 1667. II.

o stát. příspěvku k nouzovým pracím na moravských vodotocích (zpr. t. 2225).

71, 12. VII. 1921; 373. III. (něm. 418)

o finančním zák. pro r. 1922 (zpr. t. 3168).

93, 18. XI. 1921; 499. IV. (něm. 546)

o naléh. interp. t. 3555, 3562, 3567, 3580, 3581, 3582 a 3560 (stávka kovodělníků, hospodářská krise a zdražování).

142, 30. V. 1922; 650. V. (něm. 701)

o vlastní imunit. záležitosti (zpr. t. 4464).

265, 27. V. 1924; 749. XI. (něm. 766)

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. hospod.).

236, 30. XI. 1923; 1138. VIII. (něm. 1240)

o naléh. interp. t. 4818, 4820, 4809 a 4821, podaných ve věci vzestupu drahoty.

282, 4. IX. 1924; 1228. IX. (něm. 1259)

Interpelace:

naléhavá, týkající se bezodkladného vypsání voleb obecních do některých obcí polit. okresu Mikulova,

t. 71. 8, 16. VI. 1920; 353. I.

odpov. t. 480. 14, 26. X. 1920; 28. II.

naléhavá, o vlivu na zápisy do škol,

t. 72. 7, 15. VI. 1920; 331. I.

odpov. t. 473. 14, 26. X. 1920; 28. II.

naléhavá, o neodkladném vypsání nových voleb do obecního zastupitelstva v Pohořelicích,

t. 88. 7, 15. X. 1920; 331. I.

odpov. t. 485. 14, 26. X. 1920; 28. II.

naléhavá, o užívání jazyka s podřízenými úřady,

t. 396. 14, 26. X. 1920; 24. II.

odpov. t. 877. 27, 30. XI. 1920; 605. II.

naléhavá, o užívání německého jazyka ve styku se stranami,

t. 397. 14, 26. X. 1920; 24. II.

odpov. t. 758. 22, 17. XI. 1920; 354. II.

naléhavá, o jazykových a jiných přehmatech berního správce Šesra ve Štětí,

t. 1048. 33, 15. XII. 1920; 1378. II.

odpov. t. 1284. 46, 25. I. 1921; 1822. II.

odpov. t. 2309. 69, 24. VI. 1921; 188. III.

naléhavá, o jazykové praxi západoslezských soudů,

t. 1163. 41, 13. I. 1921; 1590. II.

odpov. t. 1694. 62, 10. III. 1921; 2486. II.

naléhavá, o potírání zavíječe řepového,

t. 2565. 72, 14. VII. 1921; 485. III.

odpov. t. 3120. 89, 21. X. 1921; 214. IV.

naléhavá, o ceně řepy na rok 1921,

t. 2610. 74, 19. VII. 1921; 647. III.

odpov. t. 3182/XV. 103, 2. XII. 1921; 1361. IV.

naléhavá, o porušení jazykového zákona,

t. 3163. 92, 17. XI. 1921; 339. IV.

naléhavá, o stavu zahraniční politiky,

t. 5115. 340, 1. IV. 1925; 52. XI.

odpov. t. 5153/XII. 342, 22. V. 1925; 119. XI.

naléhavá, o přehmatech přídělového komisaře v Břeclavě,

t. 5214. 351, 1. VII. 1925; 376. XI.

naléhavá, že při rozdělování půdy nebéře se zřetel k německým drobným pachtýřům,

t. 5215. 351, 1. VII. 1925; 376. XI.

odpov. t. 5302/XIII. 365, 29. IX. 1925; 718. XI.

naléhavá, o provádění pozemkové reformy na Herbersteinově velkém majetku pozemkovém Kanice-Pohořelice, v politickém okrese brněnském a židlochovickém,

t. 5336. 367, 30. IX. 1925; 839. XI.

naléhavá, o provádění pozemkové reformy v obcích Kučerov, Hlubočany, Terešov a Čechyně v politickém okrese vyškovském,

t. 5359. 379, 16. X. 1925; 1607. XI.

o šikanách okres. polit. správy v Karlíně v jazykové praxi,

t. 742. 22, 17. XI. 1920; 353. II.

odpov. t. 1452. 52, 8. II. 1921; 2123. II.

obecních volbách v Miroslavě,

t. 1045. 35, 17. XII. 1920; 1479. II.

odpov. t. 1970. 67, 19. V. 1921; 108. III.

o úpravě mletí v pohraničním styku s Rakouskem,

t. 1966. 67, 19. V. 1921; 107. III.

odpov. t. 2931. 86, 18. X. 1921; 18. IV.

o vrácení premiových reserv,

t. 2160. 68, 31. V. 1921; 138. III.

odpov. t. 2913. 86, 18. X. 1921; 17. IV.

o nedostatečné odpovědi správce ministerstva financí (t. 1832) na interpelaci posl. Pittingera (t. 1344), aby byl přikázán cukr na výrobu vína z matolin,

t. 2270. 69, 24. VI. 1921; 185. III.

odpov. t. 3042. 87, 19. X. 1921; 41. IV.

o označení úřadů a nápisech v okrese královédvorském,

t. 2684. 77, 29. VII. 1921; 811. III.

odpov. t. 3090. 86, 18. X. 1921; 25. IV.

že liberecké železniční úřady užívají jednojazyčných českých podacích lístků,

t. 2720. 77, 29. VII. 1921; 833. III.

odpov. t. 3340/XXVI. 130, 28. III. 1922; 12. V.

o používání českého překladu jmen německých měst,

t. 2724. 77, 29. VII. 1921; 833. III.

že exekuční žádosti zemského inspektorátu zemských dávek v Praze projednávají se ryze česky,

t. 2725. 80, 3. VIII. 1921; 967. III.

odpov. t. 3430/XXX. 130, 28. III. 1922; 11. V.

o vyloupení vagonu rolníka Wolfa Wendlingera,

t. 2875. 86, 18. X. 1921; 14. IV.

o nezákonném chování správy vojenské ho zásobovacího skladiště v Dejvicích

t. 3158/XVIII. 91, 16. XI. 1921; 254. IV.

odpov. t. 3322/LIII. 124, 24. I. 1922; 2362. IV.

jak se provádí jazykový zákon,

t. 3181/III. 103, 2. XII. 1921; 1360. IV.

o událostech při stávce zemědělského dělnictva v pohořelickém okrese,

t. 3200/VII. 108, 15. XII. 1921; 1540. IV.

o jazykových přehmatech berního úřadu v Benešově nad Ploučnicí,

t. 3442/XXII. 139, 23. V. 1922; 416. V.

odpov. t. 3823/IV. 167, 14. XI. 1922; 400. VI.

o jazykových přehmatech na státních drahách,

t. 3442/XXIII. 139, 23. V. 1922; 416. V.

odpov. t. 3807/I. 164, 7. XI. 1922; 346. VI.

o podpoře pozůstalých po oněch německých občanech, kteří byli českými vojáky zastřeleni při obsazování německé části Čech, při projevech pro právo sebeurčení a při rozpouštění německých schůzí,

t. 3561/I. 148, 20. VI. 1922; 1017. V.

o porušení jazykového zákona brněnským státním zastupitelstvím

t. 3700/IX. 159, 24. X. 1922; 38. VI.

odpov. t. 3940/XVII. 185, 6. II. 1923; 2111. VI.

o českých zápisech do pozemkové knihy,

t. 3700/X. 159, 24. X. 1922; 38. VI.

odpov. t. 3801/XIV. 159, 24. X. 1922; 46. VI.

o jazykových přehmatech berních úřadů,

t. 3740/V. 159, 24. X. 1922; 38. VI.

odpov. t. 3953/II. 185, 6. II. 1923; 2112. VI.

o dvoujazyčném vyřizování německých spisů,

t. 3740/VI. 159, 24. X. 1922; 38. VI.

odpov. t. 3800/XII. 159, 24. X. 1922; 45. VI.

o jazykových přehmatech chomutovské okr. politické správy,

t. 3740/VIII. 159, 24. X. 1922; 38. VI.

odpov. t. 3953/IV. 185, 6. II. 1923; 2112. VI.

o jazykových přehmatech ve správní službě,

t. 4048/VI. 201, 17. IV. 1923; 34. VII.

odpov. t. 4410/VIII. 247, 6. III. 1924; 23. IX.

o nelidské krutosti při poskytování dovolených onemocnělým vojínům nezpůsobilým k službě,

t. 4115/X. 215, 27. VI. 1923; 524. VII.

odpov. t. 4249/X. 225, 13. XI. 1923; 229. VIII.

o nezákonitém postupu finančního rady F. Kazdy ve Šternberce,

t. 4385/XI. 247, 6. III. 1924; 18. IX.

odpov. t. 4550/VIII. 265, 27. V. 1924; 738. IX.

že min. zásobování lidu nedbá předpisů jazykového zákona,

t. 5066/XIV. 331, 18. III. 1925; 1334. X.

že německé obce jsou odstrkovány při provádění pozemkové reformy,

t. 5211/XI. 353, 8. VII. 1925; 424. XI.

Dotazy:

o nevyplacení vojenských požitků.

103, 2. XII. 1921; 1379. IV.

o vystavování poštovních složenek.

107, 15. XII. 1921; 1512. IV.

o jazykových přehmatech Státního pozemkového úřadu.

107, 15. XII. 1921; 1512. IV.

o jazykové úpravě vojenských listin.

107, 15. XII. 1921; 1512. IV.

o vydávání českých návěstí.

107, 15. XII. 1921; 1512. IV.

ze se na doručenkách užívá výhradně českého označení místa.

107, 15. XII. 1921; 1512. IV.

o vzorných stanovách pro obecní a okresní spořitelny.

107, 15. XII. 1921; 1512. IV.

že bratislavská poštovní správa porušuje jazykový zákon.

107, 15. XII. 1921; 1512. IV.

že bratislavský železniční úřad užívá slovenského jazyka.

128, 27. I. 1922; 2669. IV.

o českých přípisech brněnského zemského úřadu německým obcím.

128, 27. I. 1922; 2669. IV.

že se vydávají pasové knížky s československým a francouzským tiskem.

128, 27. I. 1922; 2669. IV.

o obchodně-politických zprávách z ciziny.

128, 27. I. 1922; 2669. IV.

o českém dotazu brněnské zemské nemocnice německému obecnímu zastupitelstvu.

128, 27. I. 1922; 2669. IV.

o podávání německých podání u vrchního zemského soudu v Praze.

128, 27. I. 1922; 2669. IV.

že nebyly schváleny půjčkové smlouvy obcí a okresu se spořitelnami.

128, 27. I. 1922; 2669. IV.

o jazykových přehmatech podřízených úřadů při vyhláškách.

150, 21. VI. 1922; 1173. V.

odpov. 162, 27. X. 1922; 279. VI.

o přehmatech podřízených úřadů tím, že připojují na domovských listech označení Československá republika a jiné.

150, 21. VI. 1922; 1173. V.

odpov. 169, 17. XI. 1922; 553. VI.

o jazykových přehmatech ve věcech soudních.

150, 21. VI. 1922; 1173. V.

odpov. 162, 27. X. 1922; 279. VI.

o přehmatech podřízených úředníků stran Sbírky zákonů a nařízení.

150, 21. VI. 1922; 1173. V.

o jazykových přehmatech při telefonu.

155, 26. V. 1922; 1413. V.

odpov. 166, 9. XI. 1922; 370. VI.

o odpovědi na žádost Antonína Patočky.

185, 6. II. 1923; 2105. VI.

odpov. 215, 27. VI. 1923; 522. VII.

ze okr. politické správy nezákonitě vybírají manipulační poplatky při pokutách.

215, 27. VI. 1923; 520. VII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 15. IX.

o prováděcím nařízení k jazykovému zákonu.

247, 6. III. 1924; 11. IX.

odpov. 281, 4. IX. 1924; 1174. IX.

Žádost ve věcech imunity:

zemsk. tr. s. v Brně (přečin podle § 305 tr. z. spáchaný výzvou k demonstraci nezákonitým činem)

43, 18. I. 1921; 1719. II.

řízení zast. 219, 30. X. 1923; 22. VIII.

zemsk. tr. s. v Brně (přečin podle § 305 tr. z.)

46, 25. I. 1921; 1822. II.

zemsk. tr. s. v Brně (zločin velezrady podle § 58 b), c) tr. z.)

43, 18. I. 1921; 1759. II.

žád. obnovena 147, 16. VI. 1922; 921. V.

zemsk. tr. s. v Brně (zločin velezrady a rušení veř. pokoje podle §§ 58 c), 65 a), b) tr. z.)

44, 20. I. 1921; 1777. II.

žád. obnovena 147, 16. VI. 1922; 921. V.

řízení zast. 291, 24. IX. 1924; 2071. IX.

kraj. s. ve Znojmě (přečin a přestupek §§ 305 a 308 tr. z.)

67, 19. V. 1921; 52. III.

kraj. s. ve Znojmě (zločin podle § 65 a), b) tr. z., spáchaný řečí, pronesenou ve Vrbovci dne 8. září 1922)

168, 16. XI. 1922; 449. VI.

žád. odvolána. 199, 10. IV. 1923; 21. VII.

okr. s. v Pohořelicích (přestupek podle § 36 zák. ze dne 15. listopadu 1867, čís. 134 ř. z.)

183, 18. XII. 1922; 1789. VI.

řízení zast. 215, 27. VI. 1923; 531. VII.

kraj. s. v Chebu (přečiny podle §§ 300 a 305 tr. z., jichž se dopustil v řeči dne 24. září 1922 v Schönbachu pronesené)

183, 18. XII. 1922; 1789. VI.

žád. odvolána. 194, 6. III. 1923; 2445. VI.

kraj. s. v Olomouci (zločin § 65 b) tr. z., spáchaný řečí na schůzi ve Šternberku dne 12. listopadu 1922)

194, 6. III. 1923; 2445. VI.

zpr. t. 4435;

řízení zast. před projednáním v plenu.

249, 20. III. 1924; 120, 139. IX.

kraj. s. ve Znojmě (přečin podle § 14, č. 1, 35 zákona na ochranu republiky jehož se dopustil řečí pronesenou při slavnosti odhalení pomníku padlým v obci Selci dne 29. června 1923)

219, 30. X. 1923; 21. VIII.

zpr. t. 4464; zprav. V. Dyk;

vydán: 265, 27. V. 1924; 749-753. IX.

kraj. s. v Chebu (přečiny: 1.) podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky, 2.) podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky, 3.) podle § 15, č. 2 zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., jichž se dopustil článkem v časopise "Deutsche Landpost" ze dne 30. března 1925)

342, 22. V. 1925; 121. XI.

zpr. t. 5251; zprav. J. Konečný;

nevydán 372, 7. X. 1925; 1356. XI.

zemsk. tr. s. v Brně (přečin podle § 14, č. 1 a 5 § 15, č. 2 zákona na ochranu republiky spáchané obsahem článku "Die politische Lage" uveřejněného v č. 56 časopisu "Deutsche Landpost" dne 10. března 1925)

342, 22. V. 1925; 122. XI.

zemsk. t. s. v Brně (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky, spáchaný řečí na schůzi dne 25. května 1925 v Brně)

361, 18. IX. 1925; 567. XI.

zpr. t. 5371; zprav. Fr. Modráček;

nevydán 377, 14. X. 1925; 1526-7. XI.

okr. s. v Šumperku (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky, spáchaný řečí v Šumperku a Hanušovicích dne 7. června 1925)

361, 18. IX. 1925; 567. XI.

zpr. t. 5367; zprav. J. Rouček;

nevydán 377, 14. X. 1925; 1533. XI.

zemsk. s. v Opavě (přečin podle § 17, č. 1, odst. 2 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil řečí na sjezdu 10. května 1925 v Štýrském Hradci

361, 18. IX. 1925; 568. XI.

zpr. t. 5369; zprav. J. Rouček;

nevydán 377, 14. X. 1925; 1533-4. XI.

Volán k pořádku:

65, 16. III. 1921; 2829. II.

72, 14. VII. 1921; 483. III.

90, 26. X. 1921; 222. IV.

120, 13. I. 1922; 2092. IV.

128, 27. I. 1922; 2670. IV.

147, 16. VI. 1922; 948, 960. V.

161, 26. X. 1922; 206. VI.

175, 29. XI. 1922; 1399, 1406. VI.

181, 15. a 16. XII. 1922; 1604. VI.

210, 11. V. 1923; 342. VII.

224, 6. XI. 1923; 222. VIII.

282, 4. IX. 1924; 1229. IX.

300, 18. XI. 1924; 283. X.

368, 1. X. 1925; 887. XI.ISP (příhlásit)