JUDr. Otto Hahn

Narozen: v roce 1888

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HAHN Otto, dr.

IV. voleb. kraj

NSD K

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. ku prozkoum. čin. Stál. výb. - rozp. a ústav.

Vystoupil z klubu NSD a stal se hospitantem klubu ČSD (levice).

46, 25. I. 1921; 1817. II.

Volební soud odepřel nálezem ze dne 17. XII. 1921 verifikaci volby.

118, 10. I. 1922; 1977. IV.

Za něho nastoupil Hoffmann Max NSD.

Návrhy:

týkající se změny nového zákona o pozemkovém úřadě, t. 217.

11, 8. VII. 1920; 574. I.

aby vláda předložila osnovu zákona o ochraně drobných pachtýřů, t. 285.

12, 9. VII. 1920; 625. I.

na zařadění města Chrastavy ze IV. tř. místních přídavků do třídy vyšší, t. 3149.

90, 26. X. 1921; 242. IV.

pozměň. a event. návrh k osnově zák. o odškodnění majitelů válečných půjček (zpr. t. 118).

10, 19. VI. 1920; 470, 471. I.

pozměň. návrh k osnově fin. zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se zvýšení podpory spolků pro ochranu trestanců.

29, 2. XII. 1920; 941. II.

na předložení návrhu na změnu zákona o pozemk. úřadě (t. 217) poslanecké sněmovně k řízení podle § 23 j. ř.

27, 30. XI. 1920; 601. II.

Resoluce:

2 resol. k osnově finanč. zákona pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se vydávání nálezů nejvyššího správního soudu a nejvyššího soudu cestou úřední a též v něm. jazyku a změny zákona o Pozemkovém úřadě.

28, 1. XII. 1920; 803. II.

k osnově zák. o změně zákona o zemském správním výb. pro Čechy (zpr. ústní).

65, 16. III. 1921; 2773. II.

Řeč v rozpravě:

o finanč. zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830; skupina fin.).

28, 1. XII. 1920; 815. II. (něm. 904).

Interpelace:

o lepším dodávám přídělu uhlí do obcí okresu libereckého,

t. 394. 14, 26. X. 1920; 23. II.

odpov. t. 846. 25, 24. XI. 1920; 441. II.

o bezměrných přehmatech pohraničních kontrolních orgánů ve Znojmě,

t. 403. 14, 26. X. 1920; 24. II.

odpov. t. 687. 19, 10. XI. 1920; 267. II.

O korupci při udělování dovozních povolení,

t. 407. 14, 11. IX. 1920; 24. II.

odpov. t. 759. 22, 17. XI. 1920; 354. II.

o nakládání s nováčky nastoupivšími vojenskou službu,

t. 976. 32, 14. XII. 1920; 1275. II.

odpov. t. 1548. 58, 1. III. 1921; 2387. II.

o násilném zařazení československého státního občana do francouzské cizinecké legie,

t. 2391. 69, 24. VI. 1921; 240. III.

odpov. t. 3048. 87, 19. X. 1921; 100. IV.

Dotazy:

o konfiskaci brožury krajským soudem v Litoměřicích.

15, 27. X. 1920; 36. II.

odpov. 41, 13. I. 1921; 1589. II.

o přidělování pozemků z majetku bývalého panství habsbursko-lotrinského v Bystré.

67, 19. V. 1921; 98. III.

odpov. 76, 27. VII. 1921; 728. III.

o přidělení pozemků městu Nové Město u Obrázku.

69, 24. VI. 1921; 181. III.

odpov. 129, 27. I. 1922; 2737. IV.

o nepřístojnostech a šikanování při vyplácení podpory v nezaměstnanosti v okresu německo-jablonském.

69, 24. VI. 1921; 181. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 10. IV.

že prý byl zakázán časopis "Kommunismus".

69, 24. VI. 1921; 182. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 10. IV.

o smrti námořníka Josefa Klause z Desné.

83, 5. VIII. 1921; 1106. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 11. IV.

Volán k pořádku:

84, 6. VIII. 1921; 1210. III.ISP (příhlásit)