Marie Deutsch

Narozen: v roce 1882

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

DEUTSCH Marie

VI. voleb. kraj

NSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonala 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byla členem výb. im. - kult. - rozp. - soc.-pol. - ústav.-práv. a zdrav.

Návrhy:

na změnu zák. z 20. II. 1920 o požitcích válečných poškozenců, t. 734.

22, 17. XI. 1920; 352. II.

obnoven t. 3509; viz t. 3521.

138, 6. IV. 1922; 376. V.

pozměňov. návrh k osnově zákona o vydání zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 1572).

57, 18. II. 1921; 2341. II.

pozměňov. návrh k osnově zákona o dani z převodu statků, z pracovních výkonů a dani z přepychu (zpr. t. 2713), týkající se změny v §§ 9 a 13.

78, 1. VIII. 1921; 882. III.

pozměňov. návrh k osnově zákona o změně ustanovení o dani důchodové a dani z příjmu (zpr. t. 2741), týkající se § 155.

81, 4. VIII. 1921; 1006. III.

pozměňov. návrh k osnově zákona o změně některých ustanovení zákona o požitcích válečných poškozenců (zpr. t. 3291) k § 12.

115, 20. XII. 1921; 1872. IV.

pozměňov. návrh k osnově zákona o zmocnění ministra financí k uzavírání výpůjček též v cizí měně (zpr. t. 3445), týkající se § 1.

131, 29. III. 1922; 52. V.

pozměňov. návrh k osnově zákona o všeobecné dani výdělkové pro období 1922-23 (zpr. t. 3446), týkající se čl. III.

133, 31. III. 1922; 161. V.

pozměňov. návrh k osnově zákona o změně některých zákonů o služebních poměrech učitelstva veřejných škol obecných a občanských (zpr. t. 3751) k § 3.

154, 24. VI. 1922; 1358. V.

pozměňov. návrh k osnově zákona o změně a doplnění zákonů o školách obecných a občanských (zpr. t. 3768) k § 2.

158, 27. a 28. VI. 1922; 1549. V.

2 pozměňov. návrhy k osnově zák., jímž se ruší a mění některá ustanovení řádu volení v obcích ze dne 31. I. 1919, č. 75 Sb. z. a n. (zpr. t. 3767) k §§ 12 a 15.

158, 27. a 28. VI. 1922; 1595. V.

2 pozměňov. návrhy k osnově finančního zák. pro r. 1923 (zpr. t. 3856) ke kapit. II. a XIII.

173, 24. XI. 1922; 1028, 1029. VI.

pozměňov. návrh k osnově zákona o úpravě požitků veškerých státních zaměstnanců (zpr. t. 3944) k § 6.

181, 15. a 16. XII. 1922; 1674. VI.

pozměňov. návrh k osnově zákona o změně zákona odlučování a rozlučování obcí (zpr. t. 3927) k čl. I., al. 4.

184, 19. a 20. XII. 1922; 1933. VI.

pozměňov. návrh k osnově zákona o ochraně nájemníků (zpr. t. 4077) k § 1.

202, 19. IV. 1923; 154. VII.

pozměňov. návrh k osnově státního rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300) ke kapit. XI. (státní výdaje).

236, 30. XI. 1923; 1164. VIII.

2 pozměňov. návrhy k osnově zák. o organisaci odborných škol pro ženská povolání a právní poměry učitelstva těchto škol v R. Č. (zpr. t. 4376) k §§ 5 a 17.

246, 20. XII. 1923; 1772. VIII.

pozměňov. návrh k osnově zákona o ochraně nájemníků (zpr. t. 4542) k § 8.

257, 7. IV. 1924; 320. IX.

event. návrh k osnově zákona o inkompatibilitě (zpr. t. 4567) k § 10.

264, 16. IV. 1924; 682. IX.

Resoluce:

k osnově finančního zákona pro rok 1921 (zpr. t. 830), týkající se praktikování výkazu nákladů na německé obecné školy v účetní uzávěrce a v rozpočtu.

28, 1. XII. 1920; 811. II.

k témuž předmětu, týkající se rozdílení subvencí dle poměru národnostního.

31, 4. XII. 1920; 1244. II.

k osnově finančního zákona pro rok 1922 (zpr. t. 3168) ke kapit. XII. oddílu Státní vydání.

100, 26. XI. 1921; 1284. IV.

k osnově zákona o dodatku ke stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 3373), týkající se změny zákona z 20. III. 1919, č. 175 Sb. z. a n.

125, 25. I. 1922; 2499. IV.

2 resol. k osnově zák. o státním rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300), týkající se úpravy poměrů pěstounek mateřských škol a předložení seznamu všech zřízených menšinových obecných a občanských škol.

236, 30. XI. 1923; 1150, 1152. VIII.

Řeč v rozpravě:

o finančním zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. škol.).

29, 2. XII. 1920; 947. II. (něm. 1005)

o investiční půjčce dopravní (zpr. t. 1770).

64, 15. III. 1921; 2674. II. (něm. 2733)

o ochraně dětí v cizí péči a dětí nemanželských (zpr. t. 2097).

69, 24. VI. 1921; 202. III. (něm. 251)

o zřízení "Nadání Arnošta Denise" (zpr. t. 2714).

83, 5. VIII. 1921; 1069. III. (něm. 1141)

o zřizování fakult neb oddělení na vysokých školách (zpr. t. 3206).

102, 2. XII. 1921; 1345. IV. (něm. 1353)

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. kult.).

232, 27. XI. 1923; 710. VIII. (něm. 773)

o organisaci odborných škol pro ženská povolání a o právních poměrech učitelstva těchto škol v R. Č. (zpr. t. 4376).

246, 20. XII. 1923; 1767. VIII. (něm. 1795)

o zaopatřovacích požitcích a jednorázových výpomocí učitelstvu nestátních škol na Podkarpatské Rusi a Slovensku (zpr. t. 4734 a 4733).

279, 25. VI. 1924; 1076. IX. (něm. 1106)

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329; skup. fin. a kult.).

369, 2. X. 1925; 1023. XI. (něm. 1108)

Interpelace:

o vyloučení dívek ze studií středoškolských v místech, kde jsou lycea,

t. 267. 11, 8. VII. 1920; 573. I.

odpov. t. 400. 14, 26. X. 1920; 26. II.

že opětovně zabráněno bylo obecním volbám v Režích, soudní okres jesenický,

t. 1813. 64, 15. III. 1921; 2731. II.

odpov. t. 2310. 69, 24. VI. 1921; 188. III.

Dotazy:

o opětovných pohoršlivých případech při prohlídce zavazadel v Břeclavě.

34, 6. XII. 1920; 1402. II.

odpov. 66, 31. III. 1921; 6. III.ISP (příhlásit)