Ludwig Wokurek

Narozen: v roce 1868

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

WOKUREK Ludwig

XI. voleb. kraj

hosp. LW (DAWG).

Nastoupil po zemřelém Josefu Jelinkovi.

Volba verifikována 357, 18. XII. 1934; 6.

Slib vykonal 336, 6. VI. 1934; 5.

Byl členem výb. rozp. - soc.-pol.ISP (příhlásit)