JUDr. Karel Viškovský

Narozen: v roce 1868
Zemřel: v roce 1932

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

VIŠKOVSKÝ Karel, dr.

I A. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 17.

Jmenován ministrem nár. obrany 7. XII. 1929.

1, 12. XII. 1929; 22.

Zproštěn úřadu ministra 29. X. 1932.

211, 3. XI. 1932; 2.

Zemřel 20. XI. 1932.

219, 24. XI. 1932; 3.

Po něm nastoupil Škvor Jan.

Žádost ve věcech imunity:

okr. tr. s. v Praze (přestupek proti bezpečnosti cti podle § 496 tr. z.)

145, 24. XI. 1931; 16.

zpr. t. 1711; zprav. dr Moudrý; nevydán

184, 12. V. 1932; 26.ISP (příhlásit)