Štefan Danihel

Narozen: v roce 1885

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

DANIHEL Štefan

XV. voleb. kraj

Ľud.

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 4.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. br., rozp. a zeměd.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí pomoci občanům v obcích Dobrá Voda, Chtelnice, Dolný Lopašov, Lančár, Šterusy, Dechtice, Naháč a Nadáš v okr. piešťanském a trnavském, kteří byli postiženi katastrofální živelní pohromou, t. 132.

15, 4. XII. 1935; 9.

na provedení jarní osevné akce na Slovensku, t. 776.

78, 11. II. 1937; 6.

na pomoc postiženým živelní pohromou ve Farkašíně u Trnavy, t. 974.

103, 10. VI. 1937; 3.

na poskytnutí mimořádné pomoci pohořelým v Pezinku, t. 1319.

146, 7. IV. 1938; 38.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášen min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

21, 11. XII. 1935; 42.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

71, 4. XII. 1936; 3.

Interpelace:

o zákazu volného shromáždění Družiny křesťanského rolnického sdružení v Nemšové,

t. 377/XIV. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o stranických a protizákonných machinacích v rolnickém družstevním lihovaru v Plaveckém Podhradí,

t. 1405/VI. rozesl. 31. VII. 1938.ISP (příhlásit)