Leopold Vaverka

Narozen: v roce 1894

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

VAVERKA Leopold

I. B voleb. kraj

ČSD-NSP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 10.

Volba verifikována 32, 12. XII. 1935; 51.

Byl členem výb. br., rozp., soc.-pol. a úst.-práv.

Stal se členem klubu posl. NSP.

156, 13. XII. 1938; 3.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí pomoci postiženým živelní pohromou v oblasti Nový Knín, polit. okres Příbram, t. 34.

4, 24. VI. 1935; 41.

na změnu Pravidel o vybírání obecní dávky ze zábav ve všech obcích republiky Československé podle nařízení vlády republiky Československé ze dne 27. IV. 1922, č. 143 Sb. z. a n., se zřetelem na veřejné tělovýchovné produkce, mající důležitý význam pro tělesnou nebo brannou výchovu a zdravotní rekreaci, dále stran loutkových divadel pro děti, t. 295.

27, 18. II. 1936; 6.

na okamžitou pomoc postiženým živelní pohromou v obcích Okrouhlice, Veselý Žďár, Chlístov, Perknov, Olešnice a Knyk, okr. Německý Brod, t. 434.

42, 7. V. 1936; 32.

na změnu zákona o dani z obratu a dani přepychové se zřetelem na dodávky a výkony sloužící branné nebo tělesné výchově, t. 761.

78, 11. II. 1937; 6.

na vypsání státní losové výpůjčky pro brannost a zdraví mládeže, t. 1005.

107, 22. VI. 1937; 5.

na poskytnutí pomoci zemědělcům okresu humpoleckého, postiženým živelní pohromou, t. 1008.

107, 22. VI. 1937; 5.

Zpravodajem:

bran. výb. zpr. t. 698

(zákon o drahách, železniční zákon).

72, 10. XII. 1936; 23.

doslov 75, 17. XII. 1936; 55.

Řeč rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

20, 10. XII. 1935; 39.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

70, 3. XII. 1936; 22.

o zákonu o zbraních a střelivu (t. 1111).

115, 15. XI. 1937; 9.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon o umisťování délesloužících poddůstojníků (t. 1348).

149, 12. V. 938; 16.

Interpelace:

o nadměrně vysokých sazbách při povinném pojištění motorových vozidel,

t. 282/IX. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 461/X. 47, 26. V. 1936; 5.ISP (příhlásit)