JUDr. Géza Szüllő

Narozen: v roce 1872
Zemřel: v roce 1957

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SZÜLLŐ Géza, Dr.

XVI. voleb. kraj

MS (OKS)

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 5.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. rozp., stál. a zahr.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrh iniciativní:

na proveden § 134 ústavní listiny, t. 186.

18, 7. XII. 1935; 31.

Návrh pozměňovací:

k t. 1140. 122, 4. XII. 1937; 16.

Prohlášení:

jménem klubů posl. kraj. křesť. soc. strany a maď. nár. strany k zákonu o obraně státu, (t. 400).

39, 28. IV. 1936; 26.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 18. VI. 1935 o programu vlády.

3, 19. VI. 1935; 3.

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše z 5. XI. 1935 o mezinárodní situaci v Evropě a o válce italsko-habešské.

9, 6. XI. 1935; 4.

o zákonu, jímž se mění § 3 zákona ze dne 11. V. 1932, č. 66 Sb. z. a n. (branný zákon), (t. 794).

82, 25. II. 1937; 5.

o zákonu, kterým se vydává občanský zákoník, (t. 844).

92, 15. IV. 1937; 17.

o prohlášení předsedy vlády dr M. Hodži ze 4. III. 1938 o nejaktuálnějších otázkách zahraniční politiky.

136, 8. III. 1938; 4.

při projednávání smluv s Maďarskem (t. 1272, 1274, 1275) mluví o. autonomii Slovenska a Podk. Rusi.

143, 29. III. 1938; 12.

Interpelace:

naléhavá o výnosu o nezákonných censurních pokynech vrch stát. zastupitelství v Praze,

t. 1329. 147, 26. IV. 1938; 8.

odpov. t. 1351. 149, 12. V. 1938; 5.

o bezodkladném obsazení a rozšíření maďarské stolice na universitách v Praze a Bratislavě,

t. 352/IV. 33, 19. III. 1936; 3.

odpov. t. 555/IV. 59, 27. VI. 1936; 25.

o odnárodňování, které se děje v obci Hrubá Borša,

t. 395/II. 39, 28. IV. 1936; 3.

odpov. t. 589/X. 60, 7. X. 1936; 8.

o neoprávněném a podvodném užívání pseudonymů,

t. 613/I. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 757/XI. 78, 11. II. 1937; 6.

o nesnesitelném a brutálním jednání správce slovenské ľudové školy ve Filakovu,

t. 613/II. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 690/XVII. 70, 3. XII. 1936; 106.ISP (příhlásit)