JUDr. Alois Štůla

Narozen: v roce 1885
Zemřel: v roce 1941

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŠTŮLA Alois, Dr.

I. B voleb. kraj

NSj-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 5.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 12.

Byl členem výb. parl. úsp. kom. (náhr.), rozp. a ústav.-práv.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrh iniciativní:

na vydán zákona na ochranu průmyslového vlastnictví a známek, t. 375.

35, 26. III. 1936; 5.

Návrh pozměňovací:

k t. 363. 34, 20. III. 1936; 37.

Řeč v rozpravě:

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1934 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 290).

28, 20. II. 1936; 16.

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o přímých daních (t. 542).

57, 25. VI. 1936; 24.

o návrhu, aby byl dán Národní shromážděním souhlas podle čl. XIII finanč. zákona republiky Československé. ze dne 19. XII. 1934, č. 256 Sb. z. a n., kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1935 (t. 789) a o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1935 spolu s účty stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 788).

80, 18. II. 1937; 26.

Interpelace:

o stavbě druhého stupně vltavského u Štěchovic,

t. 497/VIII. 53, 16. VI. 1936; 4.

odpov. t. 626/VII. 61, 8. X. 1936; 34.

o stavbě Moderní galerie a Masarykova ústavu v Praze,

t. 497/IX. 53, 16. VI. 1936; 4.

odpov. t. 626/VIII. 61, 8. X. 1936; 34.

o úpravě t. zv. výpadových silnic z Prahy,

t. 497/X. 53, 16. VI. 1936; 4.

odpov. t. 630/V. 62, 15. X. 1936; 4.

o stavbě české techniky v Dejvicích,

t. 523/XIII. 56, 24. VI. 1936; 3.

odpov. t. 636/III. 62, 15. X. 1936; 4.

o stavbě dráhy Humpolec-Hořepník-Pacov,

t. 691/VIII. 72, 10. XII. 1936; 4.

odpov. t. 828/XI. 88, 31. III. 1937; 4.

o doručování velezrádné brožury "Katekizmus" našimi poštovními úřady,

t. 804/I. 86, 11. III. 1937; 4.

odpov. t. 992/VI. 112, 29. X. 1937; 10.

o zavedení rychlíkové dopravy na trati Praha-Kolín-Něm. Brod-Jihlava-Brno,

t. 804/VI. 86, 11. III. 1937; 4.

odpov. t. 925/XV. 104, 11. VI. 1937; 4.

o stavbě hlavní dvojbudovy české techniky na nám. Vítězství v Praze-Dejvicích,

t. 1139/XV. 123, 9. XII. 1937; 4.

odpov. t. 1307/V. 147, 26. IV. 1938; 8.

o zařazení úhradových návrhů do zákonů a nařízení, jimiž se ukládají svazkům územní samosprávy nové úkoly,

t. 1139/XVI. 123, 9. XII. 1937; 4.

odpov. t. 1296/VI. 145, 5. IV. 1938; 4.ISP (příhlásit)