Florian Schenk

Narozen: v roce 1894
Zemřel: v roce 1957

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SCHENK Florian

VI. voleb. kraj

K

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 14.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. rozp., soc.-pol., ústav.-práv. a zeměd.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o spotřební dani z kyseliny octové (t. 236), o spotřební dani z přípravků ke kypření těsta (t. 244), o zákonu, kterým se rozšiřuje platnost zákona o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiem (t. 237), o zákonu, kterým se mění a doplňují ustanovení o soudních poplatcích, (t. 239).

23, 19. XII. 1935; 11.

o zákonu, kterým se měn nebo doplňují některá ustanovení zákona ze dne 20. II. 1920, č. 142 Sb. z. a n., o požitcích válečných poškozenců, ve znění zákona ze dne 25. I. 1922, č. 39 Sb. z. a n. (t. 357).

33, 19. III. 1936; 4.

o zákonu, kterým se doplňuje řád volení v obcích (t. 474).

48, 27. V. 1936; 31.

o zákonu o dani z umělých tuků (t. 490).

50, 5. VI. 1936; 6.

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o přímých daních (t. 542).

56, 24. VI. 1936; 64.

o zákonu o úpravě stát. příplatku k podpoře nezaměstnaných (t. 1189).

128, 17. XII. 1937; 41.

Interpelace:

že hajný Jan Stülp zranil nezaměstnaného Františka Schüttera,

t. 330/VI. 31, 5. III. 1936; 5.

odpov. t. 504/XIII. 55, 22. VI. 1936; 4.

bezohledném vymáhání daní od dělníků,

t. 390/IV. 36, 21. IV. 1936; 5.

odpov. t. 614/XIII. 60, 7. X. 1936; 8.

o brutálním jednání velitele četnické stanice v Kundraticích v Rudohoří, okr. Chomutov,

t. 521/III. 55, 22. VI. 1936; 29.

odpov. t. 630/VII. 62, 15. X. 1936; 4.

že se proti zákonu zakazují schůze v okrese žateckém,

t. 586/XVI. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 638/IV. 64, 29. X. 1936; 5.

že cvikovský policejní úřad vydal městský přihlašovací katastr činovníkům "Sudetskoněmecké lidové pomoci",

t. 744/XV. 78, 11. II. 1937; 6.

odpov. t. 910/XIV. 100, 3. VI. 1937; 4.

že okr. úřad v Teplicích-Šanově zrušil pravoplatná usnesení bystřanského obecního zastupitelstva,

t. 853/IX. 90, 8. IV. 1937; 3.

odpov. t. 1038/V. 112, 29. X. 1937; 10.

že učitel katolického náboženství, farář Petr Mehl v Klášterci n. O. zneužil školy k politické štvanici,

t. 858/II. 92, 15. IV. 1937; 3.

odpov. t. 1023/VII. 112, 29. X. 1937; 10.

o šikanách chomutovského staničního úředníka,

t. 1069/XIII. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1211/XVII. 130, 22. II. 1938; 4.

že bylo zakázáno zpívati "Internacionálu",

t. 1139/II. 123, 9. XII. 1937; 4.

odpov. t. 1288/I. 145, 5. IV. 1938; 4.

o vyzývavém výměru okresního úřadu v Opavě,

t. 1139/X. 123, 9. XII. 1937; 4.

odpov. t. 1350/XIII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o zabavení časopisu "Rote Fahne",

t. 1152/IX. 125, 14. XII. 1937; 4.

odpov. t. 1223/IX. 130, 22. II. 1938; 5.

o zpronevěrách v obci Haadorfu, p. Klášterec n. Ohří,

t. 1208/III. 130, 22. II. 1938; 4.

odpov. t. 1350/XIX. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o nepřípustných metodách stát. policie v Mikulově,

t. 1244/IX. 134, 3. III. 1938; 3.

odpov. t. 1374/VII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

že profesor Knittel v Kadani zneužil úřední moci,

t. 1292/XVI. 145, 5. IV. 1938; 4.

o nepřípustném jednání učitele měšťanské školy Kastla,

t. 1330/VII. 148, 10. V. 1938; 6.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soud trest. v Praze (odpykání trestu)

8, 5. XI. 1935; 16.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

28, 20. II. 1936; 4.

kraj. soud v České Lípě (přečin podle § 14, č. 5 zák. na ochranu republiky).

8, 5. XI. 1935; 16.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

27, 18. II. 1936; 7.

Slovo odňato:

48, 27. V. 1936; 34.ISP (příhlásit)