Ing. Ladislav Protuš

Narozen: v roce 1886

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PROTUŠ Ladislav, inž.

XVI. voleb. kraj

NSj-Ľud.

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 5.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 12.

Byl členem výb. techn.-doprav.

Stal se členem klubu posl. slov ľud. strany.

159, 16. XII. 1938; 3.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. hosp., dopr. a fin., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

70, 3. XII. 1936; 91.

Interpelace:

o urychleném provedení unifikace právního pořádku,

t. 711/V. 74, 15. XII. 1936; 3.

odpov. t. 889/III. 98, 10. V. 1937; 4.

o unifikaci pozemkové knihy,

t. 911/XVI. 100, 3. VI. 1937; 4.

odpov. t. 1060/XII. 112, 29. X. 1937; 11.ISP (příhlásit)