JUDr. Ivan Pješčák

Narozen: v roce 1904

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PJEŠČÁK Ivan, Dr.

XXI. voleb. kraj

AZS-mk

Na stoupil za zemřelého posl. Št. Onderčo (Ľud.).

Slib vykonal 94, 22. IV. 1937; 3.

Volba verifikována 112, 29. X. 1937; 5.

Návrhy iniciativní:

na poskytnuté podpory pohořelým v obci Roztokách (okr. stropkovský), t. 1187.

127, 16. XII. 1937; 67.

na udělení podpory zemědělcům poškozeným krupobitím v obcích: Krásný Brod, Roškovce, Čertižné v okr. medzilaboreckém a v obcích Kyjov, Čirč, Orlov, Obručné, Ujak a Hajtovka v okr. sabinovském, t. 1395.

150, 2. VIII. 1938; 7.

na udělení podpory zemědělcům v obcích Velký Ruskov v okr. trebišovském a Miková v okr. medzilaborském, kteří byli postiženi krupobitím, t. 1407.

151, 17. XI. 1938; 10.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140) a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze dne 9. XI. 1937.

117, 30. XI. 1937; 69.

o zákonu o někt. opatřeních k zjednání vzájemného souladu mezi veřej. knihami, pozemkovým katastrem a skutečnou držbou v zemích Slovenské a Podkarpatoruské (t. 1335); mluví též o zabavení časopisu "Russkij Věstnik".

148, 10. V. 1938; 12.

Interpelace:

o provedení zákona č. 290/1920 Sb. z. a n., o zrušení kobliny a rokoviny učitelů a kantorů řecko-katolických obecných škol v biskupství užhorodském a prešovském,

t. 1188/I. 129, 27. I. 1938; 8.

odpov. t. 1355/I. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o nezákonitém postupu četnictva a okres. úřadu v okrese sninském,

t. 1197/II. 129, 27. I. 1938; 8.

odpov. t. 1385/XXVI. rozesl. 31. VIII. 1938.

o zřízení újedzní měšťanské školy v Medzilaborcích,

t. 1197/III. 129, 27. I. 1938; 8.

odpov. t. 1385/XXIII. rozesl. 31. VIII. 1938.

o rozšíření obecné školy v obci Starině v okrese sninském,

t. 1197/IV. 129, 27. I. 1938; 8.

odpov. t. 1355/V. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o nezákonitém zabavení časopisu "Russkij Věstnik",

t. 1197/V. 129, 27. I. 1938; 8.

odpov. t. 1259/I. 140, 16. III. 1938; 45.

o změně vyučovacího jazyka na obecné škole v obci Andrejové v okr. bardějovském,

t. 1220/VII. 130, 22. II. 1938; 5.

odpov. t. 1374/X. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o změně vyučovacího jazyka na obecné škole v obci Klenové v okr. sninském,

t. 1220/VIII. 130, 22. II. 1938; 5.

odpov. t. 1385/XXV. rozesl. 31. VIII. 1938.

o změně vyučovacího jazyka na obecné škole v obci Vyšním Orlíku v okr. stropkovském,

t. 1220/IX. 130, 22. II. 1938; 5.

odpov. t. 1374/XI. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o změně vyučovacího jazyka na obecné škole v obci Závadce, okr. Spišská Nová Ves,

t. 1220/X. 130, 22. II. 1938; 5.

odpov. t. 1385/XXIV. rozesl. 31. VIII. 1938.

o změně vyučovacího jazyka na obecné škole v obci Resově v okr. bardejovském,

t. 1220/XI. 130, 22. II. 1938; 5.

o nekorektním chování popradského škol. inspektora Pencika k ruským školám a k ruskému učitelstvu,

t. 1220/XII. 130, 22. II. 1938; 5.

odpov. t. 1355/VI. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o změně vyučovacího jazyka na obecné škole v obci Kalné Roztoce v okr. sninském,

t. 1220/XIII. 130, 22. II. 1938; 5.

odpov. t. 1374/XII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o změně vyučovacího jazyka na obecné škole v obci Ladomirově v okr. sninském,

t. 1220/XIV. 130, 22. II. 1938; 5.

odpov. t. 1374/XIII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o změně vyučovacího jazyka na obecných školách v obci Dubové v okr. stropkovském,

t. 1220/XV. 130, 22. II. 1938; 5.

odpov. t. 1374/XIV. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o násilném odnárodňování v ruských obcích a východním Slovensku, t. 1220/XVI.

130, 22. II. 1938; 5.

odpov. t. 1374/XV. 150, 2. VII. 1938; 7.

o změně vyučovacího jazyka na obecné škole v obci Vyšnia Oľšava v okr. stropkovském,

t. 1220/XVII. 130, 22. II. 1938; 5.

odpov. t. 1374/XVI. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o změně vyučovacího jazyka na dvoutřídní obecné škole v obci Michajlově v okr. sninském,

t. 1220/XVIII. 130, 22. II. 1938; 5.

odpov. t. 1385/XXX. rozesl. 31. VIII. 1938.

o rozšíření obecné školy v obci Malém Lipníku, okr. Stará Ľubovňa,

t. 1220/XIX. 130, 22. II. 1938; 5.

odpov. t. 1385/XXIX. rozesl. 31. VIII. 1938.

o změně vyučovacího jazyka na obecné škole v obci Telepovcích v okr. sninském,

t. 1220/XX. 130, 22. II. 1938; 5.

odpov. t. 1355/VII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o ruském vyučování v obci Močaranech v okr. michalovském,

t. 1220/XXI. 130, 22. II. 1938; 5.

odpov. t. 1385/XXVIII. rozesl. 31. VIII. 1938.

o změně vyučovacího jazyka na obecné škole v obci Bžanech v okr. strpkovském,

t. 1220/XXII. 130, 22. II. 1938; 5.

odpov. t. 1406/II. rozesl. 31. VIII. 1938.

o ruském vyučování v obci Falkušovcích v okr. michalovském,

t. 1220/XXIII. 130, 22. II. 1938; 5.

odpov. t. 1406/I. rozesl. 31. VIII. 1938.

o změně vyučovacího jazyka na obecné škole v obci Pucaku v okr. stropkovském,

t. 1220/XXIV. 130, 22. II. 1938; 5.

odpov. t. 1355/VIII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o změně vyučovacího jazyka na obecné škole v obci Ruském Kručově v okr. giraltovském,

t. 1220/XXV. 130, 22. II. 1938; 5.

odpov. t. 1385/XXVII. rozesl. 31. VIII. 1938.

o změně vyučovacího jazyka na obecné škole v obci Malcově v okr. bardejovském,

t. 1220/XXVI. 130, 22. II. 1938; 5.

odpov. t. 1374/XVII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o udělení podpory řeckokatolickému ruskému reálnému gymnasiu v Prešově,

t. 1287/VI. 143, 29. III. 1938; 4.

o změně vyučovacího jazyka na obecné škole v obci Jakubianech, okr. Stará Ľubovňa,

t. 1344/VI. 149, 12. V. 1938; 41.

o změně vyučovacího jazyka na stát. měšť. škole ve Vyžním Svidníku, okr. Stropkov,

t. 1344/VII. 149, 12. V. 1938; 41.

o změně vyučovacího jazyka na obecné škole v obci Šemetkovicích, okr. Stropkov,

t. 1344/VIII. 149, 12. V. 1938; 41.

o změně vyučovacího jazyka na obecné škole v obci Hunkovcích, okr. Stropkov,

t. 1344/IX. 149, 12. V. 1938; 41.

o změně vyučovacího jazyka na obecné škole v obci Vagrinci, okr. Stropkov,

t. 1344/X. 149, 12. V. 1938; 41.

o vyučovacího jazyka na obecné škole v obci Kapišové, okr. Stropkov,

t. 1344/XI. 149, 12. V. 1938; 41.

o změně vyučovacího jazyka na obecné škole v obci Vápeníku, okr. Stropkov,

t. 1344/XII. 149, 12. V. 1938; 41.

že veterinární rada okres. úřadu Vilém Herhot a někteří úředníci finanční v Chustu zneužili úřední moci,

t. 1347/IV. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o prodeji půdy, která byla pod záborem v obci Vyšnia Oľka, okr. Medzilaborce, z volné ruky,

t. 1347/V. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o neslýchaných opatřeních a pronásledování řeckých katolíků v obci Suchém v okr. michalovském, protože se domáhají ruského vyučování,

t. 1347/IX. 150, 2. VIII. 1938; 7.ISP (příhlásit)