Oldřich Otáhal

Narozen: v roce 1884

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

OTÁHAL Oldřich

XIV. voleb. kraj

L - NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 4.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. kult., rozp. a ústav. práv.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí mimořádné podpory pohořelým v Těžkovicích, pol. okres Bílovec, t. 192.

18, 7. XII. 1935; 31.

na vydání zákona o úpravě platových poměrů školních inspektorů, jakož i školních inspektorů, ředitelů a učitelů národních škol přidělených školním úřadům (orgánům), t. 512.

53, 16. VI. 1936; 4,

na vydání zákona, kterým se zřizuje samostatná československá státní Vysoká škola politická a novinářská v Praze, t. 710.

74, 15. XII. 1936; 3.

aby byla ihned poskytnuta finanční podpora občanům města Slezské Ostravy, postiženým povodní dne 13. IX. 1937, t. 1093.

114, 9. XI. 1937; 5.

Návrh resoluční:

k t. 1190. 128, 17. XII. 1937; 55

Zpravodajem:

kult. výb. zpr. t. 397 (zákon, jímž Československý stát nabývá sbírek Společnosti vlasteneckých přátel umění v Čechách.).

42, 7. V. 1936; 4, doslov 9.

rozp. výb. zpr. t. 802 (návrh posl. Dlouhého, inž. dr Tumlířové Uhlíře, Otáhala, K. Chalupy a Kirpalové na vydání zákona o úpravě platových poměrů školních inspektorů jakož i školních inspektorů, ředitelů a učitelů národních škol přidělených školním úřadům (orgánům)

84, 4. III. 1937; 14.

doslov 85, 5. III. 1937; 40.

úst.-práv. výb. zpr. t. 942 (zákon, kterým se doplňuje řád volení v obcích)

103, 10. VI. 1937; 4, doslov 17, vyjádření o resoluci 19.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

19, 9. XII. 1935; 35.

o zákonu o pojištění u báňských bratrských pokladen (t. 536).

58, 26. VI. 1936; 18.

o státním rozpočtu pro rok 1937(t. 685), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

70, 3. XII. 1936; 11.

o zákonu, kterým se vydává občanský zákoník (t. 844).

92, 15. IV. 1937; 43.

Interpelace:

o odborných zkouškách ředitelských, zavedených vlád. nař. č. 168/1934 Sb. z. a n.,

t. 341/XIV. 32, 17. III. 1936; 5.

odpov. t. 547/XIII. 58, 26. VI. 1936; 5.

o opatřeních k důstojné representaci Československa na mezinárodní výstavě v Paříži r. 1937,

t. 876/XI. 97, 13. V. 1937; 4.

odpov. t. 1070/IV. 112, 29. X. 1937; 11.ISP (příhlásit)