Martin Martinásek

Narozen: v roce 1888

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MARTINÁSEK Martin

XI. voleb kraj

REP-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 7.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. rozp.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrh iniciativní:

aby se poskytla mimořádná pomoc zemědělcům a drobným dělníkům v okr. úštěckém a litoměřickém, kteří byli těžce poškozeni krupobitím, t. 1003.

107, 22. VI. 1937; 5.

Návrh pozměňovací:

k t. 475. 48, 27. V. 1936; 28.

Návrh resoluční:

k t. 475. 48, 27. V. 1936; 30.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 438

(zákon o výměně dluhopisů vnitřního státního dluhu).

45, 14. V. 1936; 2, doslov 9.

rozp. výb. zpr. t. 558.

(zákon, kterým se prodlužuje s některými změnami a doplňky účinnost zákona ze dne 15. VII. 1932, č. 121 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 14. XII. 1923, č. 7 Sb. z. a n. z r. 1924, o ochraně československé měny a oběhu zákonných platidel, ve znění zákona ze dne 19. VI. 1934, č. 113 Sb. z. a n.).

59, 27. VI. 1936; 11.

rozp. výb. zpr. t. 688

(zákon o zcizení některých státních nemovitostí v Brně).

66, 28. XI. 1936; 4.

rozp. výb. zpr. t. 782.

(zákon, kterým se nově určuje výše státních záruk za vývozní úvěry podle zákonů o podpoře zahraničního obchodu).

79, 12. II. 1937; 5, doslov 17.

rozp. výb. zpr. t. 932

(zákon o zřízení vysoké školy technické v Košicích), doslov za omluv. P. Teplanského

102, 8. VI. 1937; 18,

vyjádření o resoluci 22.

rozp. výb. zpr. t. 961

(zákon o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů).

107, 22. VI. 1937; 6.

rozp. výb. zpr. t. 1170 (za A. Hrubého)

(zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 23. VI. 1936, č. 180 Sb. z. a n., o dani z umělých jedlých tuků, a vlád. nař. ze dne 12. III. 1934, č. 51 Sb. z. a n., o některých opatřeních, týkajících se výroby a prodeje umělých tuků jedlých),

125, 14. XII. 1937; 14,

doslov 127, 16. XII. 1937; 57.

rozp. výb. zpr. t. 1171 (za A. Hrubého)

(zákon, jímž se upravuje státní monopol umělých sladidel)

125, 14. XII. 1937; 14.

doslov 127, 16. XII. 1937; 57.

rozp. výb. zpr. t. 1172 (za A. Hrubého)

(zákon, kterým se mění zákon ze dne 25. IX. 1919, č. 533 Sb. z. a n., jímž se zavádí všeobecná daň nápojová, ve znění čl. II zákona ze dne 22. XII. 1920, č. 677 Sb. z. a n.).

125, 14. XII. 1937; 14.

doslov 127, 16. XII. 1937; 57.

rozp. výb. zpr. t. 1314

(zákon, jímž se doplňuje ustanovení § 5, odst. 1 zákona o ochraně a obraně proti leteckým útokům).

145, 5. IV. 1938; 32.

doslov 146, 7. IV. 1938; 17.

rozp. výb. zpr. t. 1315

(zákon o převzetí akcií Čsl. akc. plavební společnosti Dunajské v Bratislavě státem od zúčastněných bank).

147, 26. IV. 1938; 14.ISP (příhlásit)