Fritz Köllner

Narozen: v roce 1904

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KÖLLNER Fritz, Dr.

VIII. voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 12.

Volba verifikována 22, 12. XII. 1935; 51.

Byl členem výb. br., im. a soc.-pol.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrhy iniciativní:

aby byl vydán zákon o poučení o stížnosti k nejvyššímu správnímu soudu, t. 594.

60, 7. X. 1936; 8.

na vydání zákona o národnostní příslušnosti stát. občanů a o národnostních katastrech, t. 893.

97, 13. V. 1937; 4.

Návrh resoluční:

k t. 400. 41, 30. IV. 1936; 18.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze dne 16. X. 1936.

69, 2. XII. 1936; 39.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140) a o prohlášení min. financí dr Kalfuse z 9. XI. 1937.

118, 1. XII. 1937; 48.

Interpelace:

naléhavá o případech, které se dne 2. a 3. května 1935 staly v Touškově,

t. 81. 8, 5. XI. 1935; 16.

odpov. t. 110. 11, 7. XI. 1935; 41.

naléhavá že ministerstvo spravedlnosti zmařilo výnosem účinky amnestie,

t. 890. 96, 27. IV. 1937; 25.

odpov. t. 907. 97, 13. V. 1937; 4.

Interpelace:

že činnost některých odborových organisací odporuje zákonu a stanovám,

t. 63/VII. 8, 5. XI. 1935; 16.

odpov. t. 274/VII. 27, 18. II. 1936; 6.

o protizákonné činnosti vojínů,

t. 80/V. 8, 5. XI. 1935; 16.

odpov. t. 274/II. 27, 18. II. 1936; 6.

o předstižných projevech trestních soudců,

t. 577/VII. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 638/VI. 64, 29. X. 1936; 5.

o právním postavení vojenských znalců v trestních sporech,

t. 577/XX. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 715/II. 76, 21. I. 1937; 7.

o nezákonném postupu policejních agentů chebské státní policie proti nevinnému fotografovi,

t. 603/XV. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 767/XVIII. 78, 11. II. 1937; 6.

o přehmatech vrchního strážmistra Pedelika v Oldřichově,

t. 667/IX. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 775/XXXI. 80, 18. II. 1937; 4.

že úřady nedbají rozhodování nejvyššího správního soudu,

t. 675/X. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 767/XVII. 78, 11. II. 1937; 6.

o neodůvodněném četnickém šetření a o neodůvodněném trestním stíhání pro vyvěšování ručně psaných vyhlášek,

t. 694/I. 75, 17. XII. 1936; 73.

odpov. t. 863/V. 96, 27. IV. 1937; 25.

o protiústavním požadavku českých hraničářů u ministerstva vnitra,

t. 694/XXI. 75, 17. XII. 1936; 73.

odpov. t. 848/XVII. 91, 9. IV. 1937; 3.

o šikanách na schůzích podle § 2 shromažďovacího zákona,

t. 738/IX. 76, 21. I. 1937; 7.

odpov. t. 848/XXVII. 91, 9. IV. 1937; 3.

o počtu čsl. státních občanů německé národnosti zaměstnaných v oboru ministerstva národní obrany,

t. 744/IV. 78, 11. II. 1937; 6.

odpov. t. 983/XXI. 110, 26. VI. 1937; 3.

o neustálých služebních poklescích vrch. strážmistra Čaka z hlavnické četnické stanice,

t. 790/XXIII. 82, 25. II. 1937; 3.

odpov. t. 983/XI. 110, 26. VI. 1937; 3.

že dělostřelecký pluk č. 7 nevyrozuměl příslušníky záložníka, který na cvičení ve zbrani onemocněl,

t. 847/XVI. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 992/XVI. 112, 29. X. 1937; 10.

o nevážnosti k německým jazykovým právům v Praze,

t. 924/V. 103, 10. VI. 1937; 3.

odpov. t. 1109/VI. 116, 27. XI. 1937; 5.

že železniční průvodčí porušil jazykový zákon,

t. 982/XI. 107, 22. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1092/V. 115, 15. XI. 1937; 3.

že ředitelství stát. reál. gymnasia v Plané bez důvodu zakázalo žákům účastniti se cvičení tělocvičného spolku,

t. 982/XVIII. 107, 22. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1076/XVII. 112, 29. X. 1937; 11.

že čsl. stát. dráhy odstrkují němčinu v propagačních spisech,

t. 1039/XIII. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1198/XII. 129, 27. I. 1938; 8.

že orgány stát. policejního úřadu v Jáchymově proti zákonu provedly domovní prohlídku a proti zákonu zabavily rozmnožovací přístroj v okres. úřadovně sudetoněmecké strany, předseda Konrád Henlein v Jáchymově,

t. 1062/XXI. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1247/IV. 136, 8. III. 1938; 3.

o protizákonném chování politického úředníka a četníků při projevu sudetskoněmecké strany, který se konal dne 5. VI. 1937 ve Všerubech,

t. 1115/XII. 115, 15. XI. 1937; 17.

odpov. t. 1267/III. 142, 18. III. 1938; 33.

že se proti zákonu užívá četnických orgánů k šetření soukromoprávní povahy,

t. 1265/XI. 143, 29. III. 1938; 4.

odpov. t. 1394/XVIII. rozesl. 31. VIII. 1938.

že poštovní úřad v Hirschenstandu, okr. Nejdek, učinil poznámku o nedoručitelnosti jazykově tak, že to odporuje předpisům,

t. 1354/X. 150, 2. VIII. 1938; 7.

Žádosti ve věcech imunity:

okr. soud v Mariánských Lázních (přestupek proti bezpečnosti života podle § 335 tr. z.)

27, 18. II. 1936; 6.

zpr. t. 419; zprav. dr Neuman; vydán.

75, 17. XII. 1936; 72.

okr. soud v Mar. Lázních (podezření účasti na zločinu podle § 78 tr. z.)

66, 28. XI. 1936; 4.

žádost odvolána 90, 8. IV. 1937; 3.

kraj. soud v Chebu (přečiny podle §§ 11 č. 2 a 14 č. 1 zákona na ochranu republiky)

112, 29. X. 1937; 11.

Žádost odvolána 150, 2. VIII. 1938; 8.

kraj. soud v Chebu (zločin veřejného násilí po dle § 81 tr. z. a přestupek podle § 312 tr. z.)

112, 29. X. 1937; 11.

kraj. soud v Chebu (přečiny podle § 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky)

130, 22. II. 1933; 5.

Žádost odvolána 150, 2. VIII. 1938; 8.

Volán k pořádku:

14, 15. XI. 1935; 11.

82, 25. II. 1937; 44.ISP (příhlásit)