Adolf Jobst

Narozen: v roce 1900

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

JOBST Adolf

IX. voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 13.

Volba verifikována 22, 12. XII. 1935; 51.

Byl členem výb. zásob.

Jeho mandát zanikl podle opatření Stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrhy iniciativní:

aby ihned stát vykonal pomocná opatření ke zmírnění nouze na Šumavě, způsobené krupobitím, t. 45.

8, 5. XI. 1935; 16.

na poskytnutí podpory obcím Reiterschlag, Multerberg v politické obci Reiterschlagu, a osadám Multerberské Chalupy v politické obci Výtoň, všem v politickém okrese kaplickém, které byly postiženy krupobitím, t. 622.

60, 7. X. 1936; 8.

aby obcím Jablonci a Ondřejovu v okr. českokrumlovském, těžce postiženým krupobitím, byla poskytnuta vydatná pomoc, t. 1053.

112, 29. X. 1937; 11.

aby byla ihned provedena pomocná opatření pro šumavské obce, těžce poškozené živelní pohromou, t. 1074.

112, 29. X. 1937; 11.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž československý stát nabývá sbírek Společnosti vlasteneckých přátel umění v Čechách (t. 397).

42, 7. V. 1936; 8.

o zákonu o nejvyšším správním soudě (t. 837).

90, 8. IV. 1937; 37.

Interpelace:

naléhavá o výnosu o nezákonných censurních pokynech vrchního státního zastupitelství v Praze,

t. 1329. 147, 26. IV. 1938; 8.

odpov. t. 1351. 149, 12. V. 1938; 5.

naléhavá o protizákonném přídělu usedlosti ve výměře 101/2 ha v Bedřichově, kat. obec Světlík, a o spekulaci s pozemky a podvádění sedláků v tomto místě,

t. 1398.

že poštovní úředník hrubě porušil službu,

t. 147/IX. 18, 7. XII. 1935; 31.

odpov. t. 304/II. 29, 27. II. 1936; 4.

že kaplický okresní úřad proti zákonu zakázal schůzi,

t. 263/V. 25, 21. I. 1936; 9.

odpov. t. 425/III. 44, 14. V. 1936; 4.

že prachatický okresní úřad proti zákonu omezuje pořádání schůzí a nedbá ustanovení zákonů o správním řízení,

t. 296/III. 28, 20. II. 1936; 56.

odpov. t. 470/XVI. 49, 4. VI. 1936; 4.

o protizákonných opominutích prachatického okresního úřadu,

t. 352/VIII. 33, 19. III. 1936; 3.

odpov. t. 555/I. 59, 27. VI. 1936; 25.

že se nerozpisují volby do městského zastupitelstva v Nových Hradech,

t. 492/I. 50, 5. VI. 1936; 21.

odpov. t. 626/XVI. 61, 8. X. 1936; 34.

o jednojazyčných českých výstražných tabulkách v Údolí u Nových Hradů,

t. 607/XIV. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 786/XV. 82, 25. II. 1937; 3.

o protěžování přespolního Čecha vůči pěti usedlým uchazečům o poštovní službu Stropnice-Dobrá Voda,

t. 607/XVIII. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 690/VIII. 70, 3. XII. 1936; 106.

o protizákonném přídělu pozemku ve Světlíku-Bedřichově zkráceným přídělovým řízením,

t. 619/IX. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 775/XVII. 80, 18. II. 1937; 4.

že při asfaltovacích pracech na státní silnici Vimperk-Kunžvart byli němečtí silniční dělníci proti českým velice poškozeni,

t. 639/II. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 786/XVII. 82, 25. II. 1937; 3.

že se vytlačují projevy sudetskoněmecké strany z veřejných míst, zvláště ve Vimperku,

t. 672/XIX. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 842/VIII. 88, 31. III. 1937; 4.

že pozemkový úřad vypovídá pachtovní smlouvy,

t. 694/XVI. 75, 17. XII. 1936; 73.

odpov. t. 889/XIV. 98, 20. V. 1937; 4.

že nebyl zabaven štvavý článek v časopise "Šumavan, demokratický list pro zájmy Pošumaví", a že byla zakázána schůze sudetsko-německé strany v Nýrsku pod zřejmým dojmem tohoto štvavého článku,

t. 694/XVII. 75, 17. XII. 1936; 76.

odpov. t. 848/XVI. 91, 9. IV. 1937; 3.

že prachatický poštovní úřad neprávem odpírá doručovati zásilky do domu,

t. 831/XI. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 983/XXIV. 110, 26. VI. 1937; 3.

o služebních poklescích orgánů prachatické státní policie pod vedením p. Jaromíra Kamenského,

t. 861/II. 94, 22. IV. 1937; 4.

odpov. t. 1041/VII. 112, 29. X. 1937; 10.

že strážmistr Dřevický rušil shromáždění ve Starém Městě v okr. novobystřickém,

t. 861/VII. 94, 22. IV. 1937; 4.

odpov. t. 1070/XVII. 112, 29. X. 1937; 11.

o nepatřičném chování komisaře Bicana správce expositury stát. policie ve Volarech,

t. 864/XVIII. 94, 22. IV. 1937; 35.

odpov. t. 1041/XI. 112, 29. X. 1937; 10.

o mylném názoru policejního rady Emericha Vyskočila ze stát. policej. úřadu v Prachaticích, že by bylo třeba hlásiti schůze omezené podle § 2 zák. č. 135/67 na zvané hosty,

t. 888/XIV. 97, 13. V. 1937; 4.

odpov. t. 1060/XXIV. 112, 29. X. 1937; 11.

že dvě místa zaměstnanců u pošt. úřadu ve Světlíku byla obsazena Čechy,

t. 902/XIX. 100, 3. VI. 1937; 4.

odpov. t. 1060/XXVII. 112, 29. X. 1937; 11.

že nebyl zabaven štvavý článek v časopisu "Šumavan, demokratický list pro zájmy Pošumaví",

t. 911/VIII. 100, 3. IV. 1937; 4.

odpov. t. 1063/IX. 112, 29. X. 1937; 11.

že zaměstnanec stát. policie v Prachaticích překročil služební oprávnění,

t. 918/III. 102, 8. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1075/II. 112, 29. X. 1937; 11.

o služebních přehmatech orgánů stát. policejního úřadu v Horní Plané,

t. 960/XIII. 105, 15. VI. 1937; 3.

odpov. t. 1075/XVII. 112, 29. X. 1937; 11.

že četnický strážmistr Sládek z četnické stanice v Dol. Dvořišti rozšiřuje nepravdivé zprávy,

t. 996/XI. 108, 24. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1076/XXVII. 112, 29. X. 1937; 11.

o nepřípustném získávání německých dětí pro českou školu,

t. 1011/XII. 112, 29. X. 1937; 10.

odpov. t. 1185/VII. 129, 27. I. 1938; 8.

o nepostačující odpovědi na interpelaci t. 639/II.,

t. 1011/XIX. 112, 29. X. 1937; 10.

odpov. t. 1142/VII. 123, 9. XII. 1937; 4.

o jazykových nedostatcích u poštovního úřadu v Čes. Krumlově,

t. 1011/XX. 112, 29. X. 1937; 10.

odpov. t. 1109/XVII. 116, 27. XI. 1937; 5.

o nedostatcích u stát. policejního úřadu v Prachaticích,

t. 1062/XXVII. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1221/XVI. 130, 22. II. 1938; 5.

o nepatřičném a protizákonném chování vládního zástupce, vyslaného na shromáždění sudetskoněmecké strany, předseda Konrád Henlein, které se konalo dne 23. V. 1937 ve Volovicích v okr. prachatickém,

t. 1069/X. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1221/XX. 130, 22. II. 1938; 5.

o jednojazyčných českých vývěskách na stanici prachatické,

t. 1115/X. 115, 15. XI. 1937; 17.

odpov. t. 1221/XXIII. 130, 22. II. 1938; 5.

o protizákonném chování orgánů expositury stát. policie ve Vyšším Brodě,

t. 1115/XI. 115, 15. XI. 1937; 17.

odpov. t. 1257/VI. 136, 8. III. 1938; 43.

že soudy porušují jazykové právo,

t. 1197/VII. 129, 27. I. 1938; 8.

odpov. t. 1331/VI. 148, 10. V. 1938; 6.

o poškozování německých dělníků tím, že v českém a německém znění dělnických zpátečních lístků z Čertovy Stěny do Loučovic jest odlišně uvedena doba platnosti,

t. 1197/IX. 129, 27. I. 1938; 8.

odpov. t. 1307/IX. 147, 26. IV. 1938; 8.

že aktuár Horný od stát. policie v Hor. Plané bez důvodů z rozpustil shromáždění ve Stožci, okr. Hor. Planá, a že jednal proti zákonu,

t. 1208/XIV. 130, 22, II. 1938; 4.

odpov. t. 1373/XXII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

že stát. obvod. lékař MUDr Adolf Orlík v Nové Bystřici nedodržuje zák. ustanovení o potírání nakažlivých nemocí,

t. 1222/II. 130, 22. II. 1938; 5.

odpov. t. 1394/II. rozesl. 31. VIII. 1938.

že berní úřad v Prachaticích porušuje jazykové právo,

t. 1222/III. 130, 22. II. 1938; 5.

odpov. t. 1350/XX. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o stranicko-politickém působení na žáky stát. učilišť,

t. 1222/IV. 130, 22. II. 1938; 5.

odpov. t. 1394/III. rozesl. 31. VIII. 1938.

o nešvarech u poštovního úřadu Hůrka na Šumavě,

t. 1222/XIV. 130, 22. II. 1938; 5.

odpov. t. 1373/XIII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o neuvěřitelném chování berního exekutora při výkonu daňové exekuce,

t. 1222/XV. 130, 22. II. 1938; 5.

odpov. t. 1394/V. rozesl. 31. VIII. 1938.

o potupení německého jazyka na potvrzení státní policejní expositury ve Volarech ze dne 7. I. 1938,

t. 1258/IV. 139, 15. III. 1938; 5.

odpov. t. 1394/XV. rozesl. 31. VIII. 1938.

o nenáležitém jednání stát. policejního úřadu ve Volarech,

t. 1258/V. 139, 15. III. 1938; 5.

odpov. t. 1394/XVI. rozesl. 31. VIII. 1938.

že krajský soud v Čes. Budějovicích klade nepřípustné otázky,

t. 1327/III. 147, 26. IV. 1938; 8.

odpov. t. 1394/X. rozesl. 31. VIII. 1938.

o protiústavním zákazu veřejného shromáždění v Kaplicích,

t. 1327/IV. 147, 26. IV. 1938; 8.

odpov. t. 1396/V. rozesl. 31. VIII. 1938.

o porušení jazykového nařízení č. 17/1926 Sb. z. a n. vrchním soudem v Praze,

t. 1330/I. 148, 10. V. 1938; 6.

odpov. t. 1396/VIII. rozesl. 31. VIII. 1938.

že úředníci stát. policej. úřadu v Nov. radech a četničtí strážmistři Hammer a Karypa z četnické stanice ve Stropnici ztýrali Frant. Köttnera a Jana Heilbrunnera,

t. 1338/XII. 148, 10. V. 1938; 6.

o nenáležitém úřadování orgánu finanční stráže u silničního celního úřadu v Dol. Dvořišti,

t. 1338/XIII. 148, 10. V. 1938; 6.

o protizák. jednání ředitele Vratislava Czermaka v Čes. Budějovicích,

t. 1338/XIV. 148, 10. V. 1938; 6.

že nebylo zavedeno trestní vyšetřování zřejmých přečinů proti zákonu na ochranu republiky, které spáchali stát. občané české národnosti.

t. 1339/I. 148, 10. V. 1938; 6.

odpov. t. 1396/X. rozesl. 31. VIII. 1938.

že se železniční zaměstnanci v činné službě dopustili hanobení hlavy cizího státu a neuctivých projevů o ústředních místech,

t. 1339/II. 148, 10. V. 1938; 6.

o vyjádření oficiála Laubendorfa od policej. ředitelství v Čes. Budějovicích, které může poškoditi mezinárodní styky Československé republiky,

t. 1339/X. 148, 10. V. 1938; 6.

že z nicotných důvodů byl Konrádu Hoffmannovi odepřen pohraniční průkaz,

t. 1339/XI. 148, 10. V. 1938; 6.

že se úředník u přepážky "Potvrzování legitimací" staničního úřadu v Čes. Budějovicích zdráhal potvrditi řádně vyplněné železniční legitimace,

t. 1344/l. 149, 12. V. 1938; 41.

odpov. t. 1396/XII. rozesl. 31. VIII. 1938.

že poštmistr Zadák ve Zbytinách brání Janu Mikschlovi, listonoši ve Zbytinách, okr. Prachatice, ve vykonávání práv zaručených mu § 17 ústav. listiny,

t. 1361/VII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o šikanujícím zavedení trestního řízení,

t. 1361/IX. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o nepatřičném postupu státní policie v Prachaticích,

t. 1361/XIII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o neodůvodněném zabavení periodického tiskopisu "Zeit am Montag" v Čes. Budějovicích,

t. 1366/III. 150, 2. VIII. 1938; 7.

že se na stavbě kasáren pro finančníky v Novém Údolí nezaměstnávají členové sudetskoněmecké strany jako dělníci,

t. 1368/V. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o nepatřičném chování vrchního strážníka od státní policie v Prachaticích,

t. 1372/VIII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

že správa stát. lesů v Zátoni bez důvodu propustila Alfréda Töpfla ze Zátoně č. 18,

t. 1405/I. rozesl. 31. VIII. 1938.

že poštmistr Mirko Žapka v Kaplicích proti předpisům prováděl volební propagandu,

t. 1405/III. rozesl. 31. VIII. 1938.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soud v Č. Krumlově

(přestupek urážky na cti podle zákona č. 108/33 Sb. z. a n.).

8, 5. XI. 1935; 19.

zprav. t. 207; zprav. dr Hula; zpráva vrácena im. výb.

30, 28. II. 1936; 43.

okr. soud v Horní Plané přestupek podle § 312 tr. z.

150, 2. VIII. 1938; 7.ISP (příhlásit)