RNDr.PhDr. Stanislav Hula

Narozen: v roce 1895

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HULA Stanislav, Dr.

I. B. voleb. kraj

L-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 4.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. im., ústav.-práv. a zdrav.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrh iniciativní:

na poskytnutí neprodlené pomoci obyvatelstvu obcí: Pohleď, Buda, Želivec, Pertoltice, Vlastějovice, Březina a Laziště v pol. okr. Ledeč n. Sázavou, t. 909.

98, 20. V. 1937; 4.

Návrhy pozměňovací:

k t. 538. 58, 26. VI. 1936; 56.

k t. 698. 75, 17. XII. 1936; 46.

Návrhy resoluční:

k t. 313. 31, 5. III. 1936; 23.

k t. 435. 47, 26, V. 1936; 29.

Zpravodajem:

im. výb. zpr. t. 103

(im. B. Köhlera). 12, 8. XI. 1935; 29,

doslov 30.

im. výb. zpr. t. 169

(im. J. Bátkové). 27, 18. II. 1936; 29.

im. výb. zpr. t. 208

(im. inž. E. Peschky). 27, 18. II. 1936; 30.

im. výb. zpr. t. 216

(im. J. Švermy). 27, 18. II. 1936; 30.

im. výb. zpr. t. 199

(im. J. Dvořáka). 30, 28. II. 1936; 42.

im. výb. zpr. t. 203

(im. J. Švermy). 30, 28. II. 1936; 42.

im. výb. zpr. t. 207

(im. A. Jobsta). 30, 28. II. 1936; 42, doslov 43.

im. výb. zpr. t. 215

(im. J. Švermy). 31, 5. III. 1936; 24.

im. výb. zpr. t. 220

(im. J. Nepomuckého). 31, 5. III. 1936; 24.

im. výb. zpr. t. 200

(im. dr F. Novotného).

34, 20. III. 1936; 45.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 474

(zákon, kterým se doplňuje řád volení v obcích).

48, 27. V. 1936; 30, doslov 37.

im. výb. zpr. t. 404

(im. dr Kellnera). 48, 27. V. 1936; 38.

im. výb. zpr. t. 410

(im. J. Lichnera). 48, 27. V. 1936; 38.

im. výb. zpr. t. 411

(im. J. Lichnera). 48, 27. V. 1936; 39.

im. výb. zpr. t. 412

(im. A. Petra). 48, 27. V. 1936; 39.

im. výb. zpr. t. 701

(im. K. Sidora). 78, 11. II. 1937; 13.

im. výb. zpr. t. 702

(im. R. Gajdy). 78, 11. II. 1937; 14.

im. výb. zpr. t. 703

(im. J. Vallo). 78, 11. II. 1937; 14.

im. výb. zpr. t. 704

(im. J. Vallo). 78, 11. II. 1937; 14.

im. výb. zpr. t. 878

(im. K. H. Franka). 96, 27. IV. 1937; 24.

im. výb. zpr. t. 994

(im. dr Novotného). 110, 26. VI. 1937; 14.

zdravot. výb. zpr. t. 1195

(Mezinárodní opiová úmluva ze dne 23. I. 1912, vyhlášena pod čís. 159 Sb. z. a n. z r. 1922, Mezinárodní opiová úmluva ze dne 19. II. 1925, vyhlášená pod čís. 147 Sb. z. a n. z r. 1927, a Úmluva o omezení výroby a úpravě distribuce omamných látek ze dne 13. VII. 1931, vyhlášená pod č. 173 Sb. z. a n. z r. 1933 (opiový zákon).

129, 27. I. 1938; 13, doslov 22.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze dne 16. X. 1936.

70, 3. XII. 1936; 41.

Žádost ve věcech imunity:

okr. soud v Kolíně (přestupek podle §§ 183, 461 tr. z.).

25, 21. I. 1936; 9.

zpr. t. 367; zprav. dr Dufek; nevydán.

35, 26. III. 1936; 9.ISP (příhlásit)