Alois Hatina

Narozen: v roce 1886
Zemřel: v roce 1950

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HATINA Alois

VI. voleb. kraj

ČSN-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 8.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. im., ink. (I. náhr.) a zdrav.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy iniciativní:

aby byla poskytnuta okamžitá a vydatná pomoc osobám postiženým živelní pohromou, průtrží mračen, krupobitím a záplavou v okrese roudnickém, t. 26.

4, 24. VI. 1935; 4.

aby byl vydán zákon o zřízení parlamentní komise pro kontrolu veřejné správy, t. 300.

31, 5. III. 1936; 5.

na poskytnutí mimořádné pomoci zemědělcům, živnostníkům, obchodníkům, zahradníkům, majitelům ovocných zahrad a všem, kteří ve dnech 8.-14. VI. 1937 byli poškozeni krupobitím a průtrží mračen v obcích okr. Slaný, Roudnice, Louny, Rakovník, Most a Bílina, t. 989.

106, 17. VI. 1937; 3.

Řeč v rozpravě:

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1936 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 1225); reaguje též na někt. nespravedlivá obvinění vlád. režimu poslanci sudetskoněmecké strany.

141, 17. III. 1938; 57.

Interpelace:

o protizákonném postupu v. v. nemocnic při vymáhání ošetřovného od pojištěnců nemocenských pojišťoven,

t. 119/I. 13, 14. XI. 1935; 4.

odpov. t. 298/XVII. 29, 27. II. 1936; 4.

o zdlouhavém vyřizování sporů před Rozhodčím soudem Úrazové pojišťovny dělnické pro Čechy v Praze,

t. 119/IV. 13, 14. XI. 1935; 4.

odpov. t. 298/XVIII. 29, 27. II. 1936; 4.

ve věci vydání vlád. nařízení, kterým se podle § 236 zák. č. 221 z r. 1924 ve znění vyhlášky č. 189 z r. 1934 mají stan viti odměny soudcům z povolání u rozhodčích soudů nemocenských pojišťoven, u pojišťovacích soudů a u Vrchního pojišťovacího soudu,

t. 133/XII. 15, 4. XII. 1935; 9.

odpov. t. 340/II. 32, 17. III. 1936; 5.

o zdlouhavém projednávání odvolání proti rozsudkům pojišťovacích soudů a nálezům rozhodčích soudů úrazových pojišťoven,

t. 133/XIII. 15, 4. XII. 1935; 9.

odpov. t. 340/III. 32, 17. III. 1936; 5.

o zdlouhavém vyřizování sporů před pojišťovacími soudy,

t. 133/XIV. 15, 4. XII. 1935; 9.

odpov. t. 340/IV. 32, 17. III. 1936; 5.

o postupu okresního úřadu v Duchcově,

t. 185/XII. 22, 12. XII. 1935; 51.

odpov. t. 378/V. 36, 21. IV. 1936; 5.

o protizákonném postupu zemské porodnice a ústavu pro péči o dítě v Praze při vymáhání ošetřovného na pojištěnkách-rodičkách nemocenských pojišťoven,

t. 362/XVIII. 35, 26. III. 1936; 10.

odpov. t. 578/XI. 60, 7. X. 1936; 8.

o nevydání vládního nařízení o přestupech pojištěnců,

t. 395/III. 39, 28. IV. 1936; 3.

odpov. t. 626/II. 61, 8. X. 1936; 34.

o podpoře sportu a tělovýchovy,

t. 673/XVI. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 848/V. 91, 9. IV. 1937; 3.

o vydání vlád. nařízení o přestupech pojištěnců,

t. 785/VIII. 80, 18. II. 1937; 4.

odpov. t. 946/V. 105, 15. VI. 1937; 3.

o zřízení a organisaci hlavního a obvodních poradních sborů,

t. 888/IX. 97, 13. V. 1937; 4.

odpov. t. 1050/VI. 112, 229. X. 1937; 11.

o protizákonném postupu v. v. nemocnice v Praze II. při vymáhání ošetřovného na pojištěncích nemocenských pojišťoven,

t. 1250/II. 136, 8. III. 1938; 3.

odpov. t. 1382/IX. 150, 2. VIII. 1938; 7.

ohledně zřízení universitního ústavu pro choroby z povolání při našich universitních učilištích,

t. 1308/III. 147, 26. IV. 1938; 8.



ISP (příhlásit)