Karel Václavů

Narozen: v roce 1919

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

VÁCLAVŮ Karel

KSČ

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 10.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. osidl., rozp., soc.-pol. a zdrav.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 440

(inic. návrh Jury, Pavláska, Hodinové-Spurné a Součka na vydání zákona, jímž se mění některá ustanovení zákona ze dne 19. XII. 1934, č. 279 Sb., o započítání vojenské služby v některých služebních poměrech).

53, 16. V. 1946; 37.

soc.-pol. výb. zpr. t. 442

(inic. návrh Jury, Štětky, Hodinové-Spurné a Součka na vydání zákona o výměře výslužného státních zaměstnanců).

53, 16. V. 1946; 38.

Řeč v rozpravě:

o vl. návrhu, kterým se předkládají PNS ke schválení Stanovy Potravinové a zemědělské organisace Spojených národů, schválené vládou dne 25. IX. 1945 a podepsané na základě plné moci pana presidenta republiky čs. delegátem v Quebecu dne 16. X. 1945 (t. 134).

29, 13. II. 1946; 26.

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946; mluví též o Dr. Feierabendovi.

43, 28. III. 1946; 29.ISP (příhlásit)