František Štambachr

Narozen: v roce 1899

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŠTAMBACHR František

L

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 14.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. osidl., rozp. a zeměd.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o organisaci zemědělců republiky Československé, t. 242.

39, 8. III. 1946; 57.

Zpravodajem:

zeměd. výb. zpr. t. 443

(zákon o zajištění pracovních sil pro zemědělskou výrobu v rámci národní výstavby státu).

53, 16. V. 1946; 33.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. hospod. doprav a fin., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

43, 28. III. 1946; 32.

Naléhavá interpelace:

ve věci urychleného vydávání t. zv. dekretů o vlastnictví půdy,

t. 380. 49, 7. V. 1946; 13.

odpov. t. 458. rozesl. 28. VI. 1946.

Interpelace:

ve věci civilních zaměstnanců vojenské správy v Brně,

t. 45. 15, 13. XII. 1945; 29.

odpov. t. 172. 33, 21. II. 1946; 4.

ve věci zabavení a přídělu koní v území válečných operací,

t. 46. 15, 13. XII. 1945; 29.

odpov. t. 207. 35, 28. IV. 1946; 37.

v záležitosti přidělení pokusných statků a stanic Zemským výzkumným ústavům zemědělským v Brně,

t. 143. 28, 12. II. 1946; 3.

odpov. t. 304. 45, 9. IV. 1946; 5.

v záležitosti uvolnění prodeje koní v zemi České a Moravskoslezské,

t. 198. 34, 27. II. 1946; 2.

odpov. t. 413. 52, 15. V. 1946; 4.

Dotazy:

o právním podkladu trhových svazů (D 37).

53, 16. V. 1946; 44.ISP (příhlásit)