Otto Šling

Narozen: v roce 1912

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŠLING Otto

KSČ

Slib vykonal 4, 8. XI. 1945; 4.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inkompat. (náhr.), rozp. a zahr.

Návrhy iniciativní:

na neprodlenou pomoc obyvatelstvu tišnovského okresu na Moravě, postiženému zátopou a na odstranění příčin zátopy,

t. 194. 34, 27. II. 1946; 3.

na znárodnění Moravského Krasu,

t. 217. 37, 6. III. 1946; 29.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o odčinění některých křivd způsobených českému pracujícímu dorostu (t. 137); mluví též o student. demonstracích v Brně z 6. II. 1946.

29, 13. II. 1946; 31.

o prohlášení min. vnitra V. Noska z 31. I. 1946 o činnosti ministerstva vnitra; odpovídá též na prohlášení posl. Langra.

30, 14. II. 1946; 14

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. polit., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

41, 27. III. 1946; 4.

Interpelace:

o repatriaci přestěhovalců z obvodu vojenské střelnice a vojenského výcvikového tábora u Vyškova na Moravě,

t. 163. 29, 13. II. 1946; 3.

odpov. t. 418. 52, 15. V. 1946; 4.ISP (příhlásit)