JUDr. Ján Púll

Narozen: v roce 1914

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PÚLL Ján, JUDr.

KSS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 7.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. prům., úst.-práv. a živn.

Návrhy iniciativní:

na vydání ústav. zákona, kterým se schvalují a prohlašují za zákon dekrety presidenta republiky, t. 305.

40, 26. III. 1946; 53.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Z. Fierlingera z 9. XI. 1945 o programu vlády.

7, 14. XI. 1945; 36.ISP (příhlásit)