Vladimír Podborský

Narozen: v roce 1900

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PODBORSKÝ Vladimír

SD

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 12.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. zdrav.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. kult. a soc. a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

41, 27. III. 1946; 89.

Interpelace:

o kontingentu pro výdej textilií,

t. 14. 9, 21. XI. 1945; 13.

odpov. t. 182. 33, 21. II. 1946; 5.

o uznání sňatků snoubenek popravených vězňů a o legitimaci jejich nemanželských dítek,

t. 70. 16, 18. XII. 1945; 3.

odpov. t. 280. 40, 26. III. 1946; 4.ISP (příhlásit)