Ing. Gabriel Michalič

Narozen: v roce 1902

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MICHALIČ Gabriel, Ing.

U

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 7.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. rozp.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se 7. březen prohlašuje státním svátkem v republice Československé, t. 237.

36, 5. III. 1946; 3.

na vydání zákona o zřízení a působnosti parlamentní úsporné a kontrolní komise, t. 321.

44, 29. III. 1946; 71.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 177

(zákon o nové úpravě čs. práva v oboru nepřímých daní a stát. finančních monopolů).

31, 19. II. 1946; 16.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Z. Fierlingera z 9. XI. 1945 o programu vlády.

7, 14. XI. 1945; 31.

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

43, 28. III. 1946; 17.ISP (příhlásit)