Valentin Matrka

Narozen: v roce 1907
Zemřel: v roce 1980

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MATRKA Valentin

(JSSR) DS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 7.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inkompat. (náhr.), obch., rozp., úst.-práv. a zeměd.

Naléhavá interpelace:

ve věci urychleného vydávání t. zv. dekretů o vlastnictví půdy,

t. 380. 49, 7. V. 1946; 13.

odpov. t. 458, rozesl. 28. VI. 1946.

Dotazy:

vo veci výpomoci Slovensku, dohodnutej medzi ministerstvom zemedelstva a povereníctvom pre pôdohospodárstvo a pozemkovú reformu (D 25).

48, 12. IV. 1946; 6.ISP (příhlásit)