Stanislav Maleček

Narozen: v roce 1917

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MALEČEK Stanislav

SD

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 11.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. im., inform. a vnitř. bezp.

Návrhy resoluční:

k t. 301. 44, 29. III. 1946; 70.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. vnitra V. Noska z 31. I. 1946 o činnosti ministerstva vnitra.

28, 12. II. 1946; 27.

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

43, 28. III. 1946; 22.

Interpelace:

ve věci osnovy vlád. nař. o odčinění křivd, způsobených za německé okupace českému pracujícímu dorostu a ve věci učňovského zákona,

t. 43. 15, 13. XII. 1945; 29.

odpov. t. 261. 40, 26. III. 1946; 4.

ve věci učňovského školství,

t. 145. 28, 12. II. 1946; 3.

odpov. t. 463, rozesl. 28. VI. 1946.

ve věci přidělování konfiskovaného majetku podle dekretu č. 108/45,

t. 423. 52, 15. V. 1946; 4.ISP (příhlásit)