Karel Maiwald

Narozen: v roce 1902

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MAIWALD Karel, JUDr.

SD

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 11.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. rozp.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o zřízení a působnosti parlamentní úsporné a kontrolní komise,

t. 321. 44, 29. III. 1946; 71.

Návrhy resoluční:

k t. 157. 33, 21. II. 1946; 22.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 38

(zákon o zvláštním přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům státních odpočivných [zaopatřovacích] platů).

14, 12. XII. 1945; 3,

doslov 11.

rozp. výb. zpr. t. 447

(inic. návrh zápotockého, E. Erbana, Vandrovce, Vojance, Dvorína, Weisse a druhů na vydání zákona o jednotné odborové organisaci).

53, 16. V. 1946; 40.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. prům. B. Laušmana z 22. I. 1946 o vývoji znárodňovací akce a o situaci průmyslu.

24, 23. I. 1946; 2.

o zákonu o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku (t. 431) a o zákonu o daňové a důchodkové (poplatkové) amnestii (t. 432).

52, 15. V. 1946; 14.

Interpelace:

o používání ustanovení platového zákona č. 103/1926 Sb. z. a n. pro zaměstnance přijaté v mimořádných poměrech při přejímání pohraničí do státní suverenity československé,

t. 1. 6, 13. XI. 1945; 2,

odpov. t. 174. 33, 21. II. 1946; 4.ISP (příhlásit)