Antonín Machát

Narozen: v roce 1880

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MACHÁT Antonín

SD

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 12.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. osidl. a živn.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o zavedení osidlovacího příspěvku, t. 383.

49, 7. V. 1946; 14.

Zpravodajem:

osidl. výb. zpr. t. 364

(úst. zákon o udělení státního občanství krajanům vracejícím se do vlasti).

48, 12. IV. 1946; 6.

Interpelace:

o účasti čs. stát. příslušníků v zahraničí, především ve Vídni, na volbách do Národního shromáždění v květnu 1946,

t. 309. 45, 9. IV. 1946; 5.

ve věci přidělování konfiskovaného majetku podle dekretu č. 108/1945,

t. 423. 52, 15. V. 1946; 4.ISP (příhlásit)