Karel Kubín

Narozen: v roce 1911

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KUBÍN Karel

KSČ

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 9.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem inkompat. (náhr.) a živn.

Interpelace:

ve věci scentralisování pomoci pro obce, postižené živelnými pohromami,

t. 256. 40, 26. III. 1946; 4.ISP (příhlásit)