Ing. Jan Kopecký

Narozen: v roce 1896
Zemřel: v roce 1974

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KOPECKÝ Jan, Ing.

L

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 15.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. vnitř. bezp. a zeměd.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o organisaci zemědělců republiky Československé, t. 242.

39, 8. III. 1946; 57.

Zpravodajem:

zeměd. výb. zpr. t. 134

(Stanovy Potravinové a zemědělské organisace Spojených národů, schválené vládou dne 25. IX. 1945 a podepsané na základě plné moci pana presidenta čs. delegátem v Quebecu dne 16. X. 1945).

29, 13. II. 1946; 26.

Naléhavá interpelace:

ve věci urychleného vydávání t. zv. dekretů o vlastnictví půdy,

t. 380. 49, 7. V. 1946; 13,

odpov. t. 458, rozesl. 28. VI. 1946.

Interpelace:

v záležitosti uvolnění prodeje koní v zemi České a Moravskoslezské,

t. 198. 34, 27. II. 1946; 2,

odpov. t. 413. 52, 15. V. 1946; 4.ISP (příhlásit)