JUDr. Jan Kellner

Narozen: v roce 1913

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KELLNER Jan, JUDr.

L

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 15.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. prům. a úst.-práv.

Zpravodajem:

prům. výb. zpr. t. 445

(zákon o jednotné organisaci podnikového početnictví).

53, 16. V. 1946; 35.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

44, 29. III. 1946; 42.ISP (příhlásit)