Václav Holub

Narozen: v roce 1909

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HOLUB Václav

SD

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 12.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. bran., rozp. a zásob.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o zavedení osidlovacího příspěvku, t. 383.

49, 7. V. 1946; 14.

Zpravodajem:

bran. výb. zpr. t. 427

(zákon, jímž se zatímně upravují platové a některé služební poměry vojenských a četnických gážistů).

53, 16. V. 1946; 16,

oprava tiskových chyb 24.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon z 31. V. 1932, č. 83 Sb., o úpravě náležitostí vojenských osob z počtu mužstva v činné službě a někt. jiných osob jim co do náležitostí na roveň postavených, jakož i o zaopatření déle sloužících, a kterým se stanoví zvláštní přídavek déle sloužícím (t. 156).

30, 14. II. 1946; 26.

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

43, 28. III. 1946; 27.

Interpelace:

ve věci přídělu kuřiva vojákům z počtu mužstva,

t. 318. 45, 9. IV. 1946; 5.

ve věci přidělování konfiskovaného majetku podle dekretu č. 108/45,

t. 423. 52, 15. V. 1946; 4.ISP (příhlásit)