Rudolf Fraštacký

Narozen: v roce 1912

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

FRAŠTACKÝ Rudolf

DS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 5.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. prům. a zásob.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. prům. B. Laušmana z 22. I. 1946 o vývoji znárodňovací akce a o situaci průmyslu; mluví též o článcích někt. časopisů, týkajících se československé otázky.

26, 30. I. 1946; 3.ISP (příhlásit)