Antonín Fránek

Narozen: v roce 1900

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

FRÁNEK Antonín

L

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 14.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. soc.-pol.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 169

(zákon o drahot. přídavku poživatelů stát. odpočivných [zaopatřovacích] platů a o úpravě některých jejich právních poměrů).

31, 19. II. 1946; 4.

Řeč v rozpravě:

o vlád. návrzích zpr. t. 30-34

(stát. starob. podpory a soc. pojištění).

15, 13. XII. 1945; 12.

o prohlášení min. vnitra V. Noska z 31. I. 1946 o činnosti ministerstva vnitra; mluví též o brněnských událostech z 6. II. 1946.

30, 14. II. 1946; 12.

Interpelace:

ve věci civilních zaměstnanců vojenské správy v Brně,

t. 45. 15, 13. XII. 1945; 29.

odpov. t. 172. 33, 21. II. 1946; 4.ISP (příhlásit)