Ferdinand Dvorín

Narozen: v roce 1901

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

DVORÍN Ferdinand

(ÚOSS) KSS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 8.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. obch., rozp., soc.-pol., úst.-práv. a zásob.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o jednotné odborové organisaci, t. 249.

40, 26. III. 1946; 4,

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 31

(zákon o jednorázových prídavkoch k dôchodom z verejnoprávneho sociálneho poistenia).

14, 12. XII. 1945; 17.

soc.-pol. výb. zpr. t. 190

(zákon o odstranění křivd a o někt. ochranných opatřeních v oboru veřejnoprávního sociálního pojištění).

35, 28. II. 1946; 24.

oprava tiskové chyby

36, 5. III. 1946; 31.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o umisťování a jiném zaopatření účastníků národního odboje (t. 429).

52, 15. V. 1946; 31.ISP (příhlásit)