František Desenský

Narozen: v roce 1913

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

DESENSKÝ František

L

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 14.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. zásob.

Návrhy iniciativní:

o okamžitou pomoc povodní postiženému obyvatelstvu severovýchodních Čech, t. 175.

31, 19. II. 1946; 3.

na urychlení úpravy labského toku u Dvora Králové n. Lab. a na zřízení dostatečně velikého ochranného nádržového prostoru tamtéž, t. 221.

37, 6. III. 1946; 29.

na vydání zákona o organisaci zemědělců republiky Československé, t. 242.

39, 8. III. 194; 57.

Interpelace:

ve věci výroby, dopravy a distribuce strojených hnojiv,

t. 112. 23, 22. I. 1946; 2.

odpov. t. 387. 49, 7. V. 1946; 13.

ve věci dobudování jezu a elektráren v Předměřicích a ve Smiřicích,

t. 186. 33, 21. II. 1946; 23.

odpov. t. 284. 40, 26. III. 1946; 4.

v záležitosti uvolnění prodeje koní v zemi České a Moravskoslezské,

t. 198. 34, 27. II. 1946; 2.

odpov. t. 413. 52, 15. V. 1946; 4.ISP (příhlásit)