Antonín Číhalík

Narozen: v roce 1898

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ČÍHALÍK Antonín

KSČ

XVI. vol. kraj - Olomouc

Nastoupil po resign. Dr Stanislavu Palátovi.

Slib vykonal 50, 20. XII. 1950; 21.

Volba verifikována 56, 11. VII. 1951; 3.

Byl členem výb. mandát. a rozp.ISP (příhlásit)