Antonín Vlasák

Narozen: v roce 1899

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

VLASÁK Antonín

ČS

XI. vol. kraj - Hradec Král.

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 5.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. bran., inkompat. (II. náhr.), kontr. 5LP a zeměd.

Zpravodajem:

zeměd. výb. zpr. t. 365

(zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o pomoci rolníkům při uskutečňování zemědělského výrobního plánu).

36, 17. XI. 1949; 25.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky (t. 146).

19, 2. XII. 1948; 15.

o zákonu o. jednotných zemědělských družstvech (t. 229).

26, 23. II. 1949; 13.ISP (příhlásit)