Stanislav Štěpánek

Narozen: v roce 1909

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŠTĚPÁNEK Stanislav

KSČ

X. vol. kraj - Pardubice

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 8.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. rozp. a řem. a obch.

Zpravodajem:

výb. řem. obch. zpr. t. 110

(Dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. VII. 1928, podepsaná v Praze dne 18. V. 1948 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 23. VI. 1948, č. 170/1948 Sb.).

15, 25. X. 1948; 4.

řem. obch. výb. zpr. t. 143

(zákon o Velkodistribučním podniku v oboru potravinářském).

19, 2. XII. 1948; 6.

rozp. výb. zpr. t. 462

(zákon o dani ze samostatné činnosti).

45, 18. V. 1950; 22.ISP (příhlásit)