Věra Šťastná

Narozena: v roce 1923

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŠŤASTNÁ Věra

KSČ

IX. vol. kraj - Hradec Král.

Slib vykonala 1, 10. VI. 1948; 9.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byla členkou výb. im., mandát., ověř. a soc. pol.

Zpravodajem:

im. výb. zpr. t. 196

(im. Dr R. Bureše). 24, 2. II. 1949; 62.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1949 (t. 207), část kulturní, sociální a zdravotnická.

24, 2. II. 1949; 29.ISP (příhlásit)