Vilém Nový

Narozen: v roce 1904
Zemřel: v roce 1987

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

NOVÝ Vilém

KSČ

I. vol. kraj - Praha

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 10.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. zahr.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 25. XI. 1949.

37, 7. XII. 1949; 3.

Jeho nástupce Václav Hošek.

Řeč v rozpravě:

o mluvě o režimu plavby na Dunaji podepsané v Bělehradě 18. VIII. 1948, (t. 137).

19, 2. XII. 1948; 27.

o státním rozpočtu pro rok 1949 (t. 207), část všeobecná státní správa (vnitřní a zahraniční).

24, 2. II. 1949; 46.

o smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou republikou a Maďarskou republikou (t. 314).

31, 15. VI. 1949; 8.ISP (příhlásit)