Antonín Novotný

Narozen: v roce 1904
Zemřel: v roce 1975

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

NOVOTNÝ Antonín

KSČ

IV. vol. kraj - Praha-venkov

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 10.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. inic. a inkompat. 31. I. 1953 jmenován náměstkem předsedy vlády.

71, 20. III. 1953; 3.

Zproštěn funkce náměstka předsedy vlády dne 14. IX. 1953.

77, 15. IX. 1953; 5.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o hospodářském plánování (plánovací zákon) (t. 230).

25, 22. II. 1949; 8.

o prohlášení předsedy vlády A. Zápotockého z 31. X. 1951 o programu vlády.

58, 1. XI. 1951; 36.

o státním rozpočtu na rok 1952 (t. 619).

62, 25. III. 1952; 101.ISP (příhlásit)