Jan Niederle

Narozen: v roce 1893

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

NIEDERLE Jan

L

XV. vol. kraj - Brno

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 13.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. kontr. 2LP, kontr. 5LP a soc. pol.

Zpravodajem:

soc. pol. a rozp. výb. zpr. t. 422

(zákon o jednorázových mimořádných přídavcích za r. 1949 k důchodům z národního pojištění a k zaopatřovacím požitkům válečných poškozenců).

41, 22. II. 1950; 7.

soc.-pol. a rozp. výb. zpr. t. 607

(zákon o vánočním přídavku za rok 1951 k důchodům z národního pojištění a k zaopatřovacím požitkům válečných poškozenců.)

60, 19. XII. 1951; 146.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu) (t. 122).

12, 26. X. 1948; 42.

o zákonu o národních dopravních podnicích (t. 190).

21, 22. XII. 1948; 55.ISP (příhlásit)