Milada Netušilová

Narozena: v roce 1911

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

NETUŠILOVÁ Milada

KSČ

V. vol. kraj - Plzeň

Slib vykonala 1, 10. VI. 1948; 10.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byla členkou výb. hosp., inkompat. (I. náhr.), kontr. 2LP a rozp.

Zpravodajem:

hosp., soc.-pol. a rozp. výb. zpr. t. 495

(zákon o organisaci bytového majetku a o Fondu bytového hospodářství).

47, 12. VII. 1950; 50.

hosp. a úst.-práv. výb. zpr. t. 580

(zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o znárodnění obchodních podniků).

56, 11. VII. 1951; 52.

úst.-práv. a hosp. výb. zpr. t. 602

(zákon o organisaci národohospodářské evidence).

60, 19. XII. 1951; 40.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1951 (t. 566) - zásobování a distribuce.

54, 21. III. 1951; 127.ISP (příhlásit)