Jan Nedělka

Narozen: v roce 1913

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

NEDĚLKA Jan

KSČ

XV. vol. kraj - Brno

Nastoupil po resign. Karlu Zacharovi.

Slib vykonal 68, 11. XII. 1952; 7.

Volba verifikována 75, 24. IV. 1953; 3.

Byl členem výb. hosp. plán.ISP (příhlásit)