Josef Havel

Narozen: v roce 1900

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HAVEL Josef

KSČ

IV. vol. kraj - Praha-venkov

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 7.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. inic., inkompat. (I. náhr.), kontr. 2LP, kontr. 5LP a úst. práv.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 465.

(zákon o provozu na veřejných silnicích).

45, 18. V. 1950; 27.

tisková oprava 31.

úst.-práv. výb. zpr. t. 618

(zákon o přechodných opatřeních v oboru patentů).

63, 28. III. 1952; 9.

úst.-práv. výb. zpr. t. 776

(vlád. nař. č. 45 Sb. ze dne 21. 9. 1954, kterým se mění a doplňuje vlád. nař. o státní arbitráži).

85, 27. X. 1954; 45.ISP (příhlásit)