Vladimír Koucký

Narozen: v roce 1920
Zemřel: v roce 1979

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

KOUCKÝ Vladimír

KSČ

11 (Hl. m. Praha)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 6.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Zvolen členem předsednictva Národního shromáždění.

1, 9. 7. 1960; 16.

Členem dočasného výboru pro projednání návrhu ústavy ČSSR.

1, 9. 7. 1960; 27.

Členem zahraničního výboru.

Řeč v rozpravě:

k výkladu ministra zahraničních věcí o mezinárodní situaci.

9, 18. 9. 1961; 82.ISP (příhlásit)